×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Her vil regjeringen ha vindmøller

Regjeringens planer om vindmøllepark på fiskebankene utenfor Sørøya, vil sannsynligvis skape stor motstand hos fiskerne.

Sandskallen – Sørøya Nord ligger nordvest av Hammerfest og har både grunne og noen dypere områder som gir mulighet for både flytende og bunnfast teknologi. Foto: OED

Olje og energidepartementet vil slippe havvindmølle-utbyggere til på fiskebankene utenfor Sørøya. 

Nå ber olje- og energiminister Kjell Børge-Freiberg om høringsinnspill etter at han i går lanserte regjeringens nye planer for havvindmøller. 

- Vindkraft til havs byr på store muligheter for norske virksomheter. I første omgang vil markedene være internasjonal, men dersom kostnadene for vindkraft til havs fortsetter å falle kan dette også bli aktuelt i Norge, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Han mener tiden når er inne for å legge til rette ved å åpne områder for fornybar energi til havs.

Havvind

Forslaget om å åpne et område utenfor Sørøya for havvindmøller vil skape stor debatt i nord. (Foto: Equinor)

Foreslår tre områder 

Etter havenergiloven må områdene åpnes av Kongen før det kan søkes om konsesjon til produksjon av fornybar kraft til havs.

Utsira Nord ligg vest av Utsira og Haugalandet, og egner seg for flytende vindkraft. Området er stort, ligger nært land, og legger dermed til rette for både demonstrasjonsprosjekt og større prosjekt. Størrelsen på Utsira Nord gjør det også mulig å tilpasse seg andre interesser i konsesjonsprosessen. Departementet foreslår å åpne dette området for å legge til rette for slik teknologi. 

Sandskallen – Sørøya Nord ligger nordvest av Hammerfest og har både grunne og noen dypere områder. Både flytende og bunnfast teknologi er mulig her. Som Utsira Nord ligg Sandskallen-Sørøya Nord nokså nært land, noe som gjør området mer aktuelle for mindre utbygginger, blant annet et demonstrasjonsprosjekt. 

Sørlige Nordsjø II ligger langt fra land og grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen, noe som kan gjøre det aktuelt med tilknytning til kraftsystemet på kontinentet. Området har dybder som gjør det mulig å utvikle bunnfast vindkraft der, men det er også mulig med flytende vindkraft. Sørlige Nordsjø II ligger i område med oljevirksomhet.

Freiberg

Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg har satt høringsfristen til 1. november.

Ber om innspill
- Jeg er opptatt av å sikre verdiskaping i havområdene våre. Derfor ber jeg om innspill på om Sørlige Nordsjø II bør åpnes og i tilfelle hvordan vi best kan legge til rette for produksjon av fornybar energi og petroleumsvirksomhet i samme område, sier Freiberg.

Departementet foreslår også ei forskrift som utdyper havenergiloven og blant annet klargjør konsesjonsprosessen. De som har meninger om departementets forslag må sende inn innspill innen 1. november.

På forsiden nå