Kyst og Fjord

Hoderystende uenig

Sildelaget er hoderystende uenig i norsk internasjonal markedsføring av sild og makrell. Vil øke markedsavgiften igjen.

Paul M. Oma rister på hodet over den norske markedssatsinga.

Foto: Sildelaget
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det var med undring vi lyttet til statssekretær Veronica Isabel Pedersen som kategorisk fastslo på årsmøtet at det er uaktuelt å sette markedsavgiften opp igjen, skriver adm. dir. Paul M. Oma etter Sildelagets årsmøte sist i forrige måned.

Som kjent er budsjettene til Norges Sjømatråd blitt kraftig nedskåret for pelagisk sektor. I 2015 var markedsavgiften 0,75 prosent, i 2016 ble den redusert til 0,6 prosent, og fra 2017 ytterligere redusert til 0,3 prosent. - Norges Sildesalgslag og andre, har i høringer frarådet disse kuttene, men er ikke blitt hørt. Og vi ble fortsatt ikke hørt nå når dette var tema på lagets årsmøte, skriver Oma, og fortsetter:

- Norsk pelagisk næring taper svimlende beløper i våre beste markeder, som lett overtas av andre som mer enn gjerne ser at de kan fortrenge Seafood from Norway når det norske markedsføringstrykket uteblir. Det forundrer en samlet sjøside at det ser ut som at det bare er Sjømat Norges synspunkter som representerer «helheten» og som det blir lyttet til i departementet. Engasjementet på Sildelagets årsmøtet vitnet tydelig om sjøsidens syn på dette.

Du kan lese hele innlegget her.

Opprettet 08.06.2018 09:12. Sist oppdatert 08.06.2018 09:12

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS