×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Hør knølen synge utenfor Vesterålen

Ulv, hjort eller motorsykkel. Assosiasjonene er mange når du hører knølhvalen synge. Norske havforskere har gjort nye funn om den gåtefulle sanghvalen.

Syng med de bardene du har: Her er en knølkval oppe i vannskorpa og forsyner seg av ungsild i det sørlige Barentshavet. Foto: Matteo Bernasconi / Havforskningsinstituttet

– Det har lenge vært en etablert sannhet at knølhvalene bare synger mens de er i sørlige strøk og parrer seg. Men en oppdager mer og mer at det skjer også utenfor paringstida og i andre områder. Her dokumenterer vi dette også langs norskekysten, sier Saskia Martin.

Masterstudenten ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har nylig fått publisert studien som skildrer de unike opptakene i tidsskriftet Frontiers in Marine Science.

Nederst i artikkelen finner du lenker til Saskia Martins lydopptak.

Første publiserte observasjoner
Ifølge HI-forskarane Ulf Lindstrøm og Geir Pedersen, som begge har bidratt til studien, er dette de første vitenskapelig publiserte observasjonene av knølhval-sang langs kysten av Norge. Forskerne tror sangen bidrar til kulturell utveksling mellom populasjoner av knølkval i Nord-Atlanteren.

Kulturell utveksling innebærer at hvalene lærer sangar av hverandre. Sangen til hannhvalane er bygd opp som variasjoner over et grunntema, som endrer seg over tid. Endringene synes å være koordinert innen samme bestand.

Sangen har vært tolket som en måte å tiltrekke seg hunner på, men nyere studier tyder på at den primært har funksjon som kommunikasjon mellom hannene, kanskje for å sette et hierarki mellom dem.

Nordvest av Vesterålen
Opptakene ble gjort med en undervannsmikrofon (hydrofon) på 250 meters dyp nordvest for Vesterålen i periodene januar–juni 2018 og desember 2018–januar 2019.

Hydrofonen er knyttet til Lofoten–Vesterålen havobservatorium (LoVeOcean), som har en rekke sensorer og måleinstrumenter på sjøbotnen i området.

Masterprosjektet til Saskia Martin er et samarbeid mellom HI, UiT, Norsk polarinstitutt og Lunds universitet i Sverige.

Hør hvalsangen her!

På forsiden nå