×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Høring om salg av ringnotfartøy

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å sende på høring forslag om å oppheve instruksene om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge.

Instruksene fra 1992 og 2002 hindrer vekst for nordnorske ringnotrederier, påvirker prisen på fartøy med ringnotkonsesjon som er registrert i Nord-Norge, mener nordnorske redere.

Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

De to instruksene fra 1992 og 2002 innebærer at fiskerimyndighetene ikke skal gi ervervstillatelse ved frivillig salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra de tre nordligste fylkene til Sør-Norge

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere henvendelser fra rederier som eier og driver fartøy med ringnotkonsesjon registrert i Nord-Norge som ber om at instruksene oppheves. Instruksene hindrer vekst for nordnorske ringnotrederier, påvirker prisen på fartøy med ringnotkonsesjon som er registrert i Nord-Norge og hemmer nord-norsk ringnotnæring. 

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker sterke ringnotrederier i hele landet og finner det naturlig at alle ringnotrederier reguleres likt og kan operere under like forhold.

Fristen for å sende inn høringssvar er fredag 16. april 2021. Høringen er åpen, og alle kan sende høringsinnspill.  Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjema på høringssiden.

På forsiden nå