×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Høy tillit til fiskeriene

Fiskeri og oppdrett blir oppfattet som den mest bærekraftige næringen i Norge viser ny undersøkelse.

Folk flest mener at fiskerinæringen er den mest bærekraftige næringen i Norge. Foto: Jørgen Ree Wiig

Når folk blir spurt om hva som er den mest bærekraftige næringen i Norge, svarer 29 prosent fiskeri og oppdrett. Det er nesten dobbelt så mange enn dem som svarer olje og gass, og som kommer på andreplass, skriver Havforskningsinstituttet. 

Deretter følger it, industri og turisme på de neste plassene.

Svarene kommer fram i en undersøkelse Opinion har gjort på oppdrag for Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Bergen kommune i forbindelse med havkonferansen The Ocean.

På spørsmål om de har tillit til at ulike næringer forvalter naturressursene på en god/bærekraftig måte, svarer to av tre «ja» for fiskeri og fangst. To av ti svarer «nei», resten vet ikke. På same spørsmål om oppdrett er det litt flere som svarer ja enn nei: henhioldsvis 42 og 37 prosent, viser undersøkelsen.

Én av tre sier i samme undersøkelse at de tror problemene innenfor oppdrettsnæringen, som lakselus og rømming, vil øke de neste fem årene. Litt over to av ti tror problemene vil minke, mens nærmere fire av ti tror de vil bli omtrent som i dag. 

Nesten seks av ti nordmenn sier at de har stor tillit til norsk forvalting av havressursene. 

På forsiden nå