×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Høyere priser for torsken

Stigningen i pris som vi opplever med torsken denne vintersesongen, ser foreløpig ikke ut til å avta. Det viser de siste dynamiske minsteprisene fra Norges Råfisklag.

Torsken er svært ettertraktet i markedet.

Dynamisk minstepris torsk

 

25.02-10.03

11.03-24.03

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

25,75

26,00

Torsk 2,5-6,0 kg

24,75

25,00

Torsk 1,0-2,5 kg

23,50

23,75

Torsk under 1,0 kg

20,75

21,00

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

16,87

17,03

Torsk 3,7-9,0 kg

16,20

16,37

Torsk 1,5-3,7 kg

15,37

15,53

Torsk under 1,5 kg 

13,53

13,70

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,20

20,37

Levendetorsk minst 2 kg

22,20

22,37

Levendetorsk 1-2 kg

15,20

15,37

Levendetorsk under 1 kg

11,70

11,87

På forsiden nå