Kyst og Fjord

Holder på distriktskvoten

Etter to uker er kun 20 prosent av distriktskvotene oppfisket. Kjøperne på Nordkyn har bestemt seg for å strekke på det ekstra kvantumet, og har ikke latt seg friste selv om fartøy står i kø for å bryte fisken på land.

Oddvar Jenssen mener det er opp til fiskekjøperne selv å avgjøre om kvoten skal bli en suksess.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den siste oversikten fra Norges Råfisklag viser at 604- av 3.000 tonn er oppfisket ved inngangen til denne uken. Dermed har frykten for at kvoten skule bli kjøpt på rekordtid, lagt seg.

- Det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse, sier fiskekjøper Oddvar Jenssen i Mehamn

Holder igjen
Han kunne kjøpt mye mer, men har dratt kraftig i bremsen overfor fiskere som presser på og vil bli ferdig med sin del av distriktskvota så fort som mulig. 
- Det er vi som i praksis bestemmer om det som landes skal trekkes av distriktskvota. Bearbeidingsplikten gjør jo at om ikke vi kan produsere fisken, kan vi ikke kjøpe den. Så for en gangs skyld er det vi på land som bestemmer. Noen båter har måttet derfor måttet fordele distriktskvotelandingen sine over flere turer, sier Jenssen. 

Forpliktelse 
Nordyn Seafood driver for tida med filétproduksjon og henging til tørrfiskproduksjon. Aktiviteten på sistnevnte er høyere enn det som ellers ville vært tilfelle på denne tiden av året.

- Fører distriktskvotefisken til at det produseres mer totalt, eller blir det bare slik at man produserer den fisken det er plikt på, og sender ut mer ordinær fisk fersk?
- Fisken på distriktskvota er ekstra fisk som kommer i tillegg til det vi ellers hadde kjøpt. Det ville vært lønnsomt å ise fersk ut også, men vi kjører nå den produksjonen vi gjør uansett.
Han mener det er viktig å vise omverdenen at kvota gir sysselsettingseffekt. 
- Hovedpoenget er at vi skaper jobber på land. Vi er forpliktet til å gjøre det. Jeg mener det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse. Derfor har også holdt igjen overfor fiskerne så de ikke bare bryter på land alt med en gang, sier Jenssen.

Har bare kjøpt litt
Heller ikke nabobruket Finnmark Fisk AS, som var den utløsende faktoren for distriktskvoten, har åpnet slusene.

- Vi har nesten ikke kjøpt noe av denne fisken, det er nok av annen fisk å få tak i, sier fungerende daglig leder ved Finnmark Fisk, Kim Andre Gabrielsen. 

Opprettet 14.05.2018 07:37. Sist oppdatert 14.05.2018 07:37

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS