Kyst og Fjord

Holder på distriktskvoten

Etter to uker er kun 20 prosent av distriktskvotene oppfisket. Kjøperne på Nordkyn har bestemt seg for å strekke på det ekstra kvantumet, og har ikke latt seg friste selv om fartøy står i kø for å bryte fisken på land.

Oddvar Jenssen mener det er opp til fiskekjøperne selv å avgjøre om kvoten skal bli en suksess.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den siste oversikten fra Norges Råfisklag viser at 604- av 3.000 tonn er oppfisket ved inngangen til denne uken. Dermed har frykten for at kvoten skule bli kjøpt på rekordtid, lagt seg.

- Det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse, sier fiskekjøper Oddvar Jenssen i Mehamn

Holder igjen
Han kunne kjøpt mye mer, men har dratt kraftig i bremsen overfor fiskere som presser på og vil bli ferdig med sin del av distriktskvota så fort som mulig. 
- Det er vi som i praksis bestemmer om det som landes skal trekkes av distriktskvota. Bearbeidingsplikten gjør jo at om ikke vi kan produsere fisken, kan vi ikke kjøpe den. Så for en gangs skyld er det vi på land som bestemmer. Noen båter har måttet derfor måttet fordele distriktskvotelandingen sine over flere turer, sier Jenssen. 

Forpliktelse 
Nordyn Seafood driver for tida med filétproduksjon og henging til tørrfiskproduksjon. Aktiviteten på sistnevnte er høyere enn det som ellers ville vært tilfelle på denne tiden av året.

- Fører distriktskvotefisken til at det produseres mer totalt, eller blir det bare slik at man produserer den fisken det er plikt på, og sender ut mer ordinær fisk fersk?
- Fisken på distriktskvota er ekstra fisk som kommer i tillegg til det vi ellers hadde kjøpt. Det ville vært lønnsomt å ise fersk ut også, men vi kjører nå den produksjonen vi gjør uansett.
Han mener det er viktig å vise omverdenen at kvota gir sysselsettingseffekt. 
- Hovedpoenget er at vi skaper jobber på land. Vi er forpliktet til å gjøre det. Jeg mener det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse. Derfor har også holdt igjen overfor fiskerne så de ikke bare bryter på land alt med en gang, sier Jenssen.

Har bare kjøpt litt
Heller ikke nabobruket Finnmark Fisk AS, som var den utløsende faktoren for distriktskvoten, har åpnet slusene.

- Vi har nesten ikke kjøpt noe av denne fisken, det er nok av annen fisk å få tak i, sier fungerende daglig leder ved Finnmark Fisk, Kim Andre Gabrielsen. 

Opprettet 14.05.2018 07:37. Sist oppdatert 14.05.2018 07:37

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS