Kyst og Fjord

Hundrevis vil bli skårunger

Hadde dette vært påmønstringslister til fiskeriene, ville framtiden i næringen vært rosenrød.

NRK skal lage realityserie basert på kystfiske.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Men det dreier seg om NRKs nysatsing «Skårungen» som skal tas opp i vinter. Det kommer flere titalls nye søknader daglig.

- Så langt har vi intervjuet om lag 50 skårunger og hatt kontakt med 15-20 skippere eller personer som tipser oss om aktuelle båtfører som har rett båttype, sier Tone Norseth i produksjonsselskapet Outcast til Lofotposten.

- Vi har om lag 750 søknader fra folk som ønsker å delta som skårunge. En tre del av de som er intervjuet så langt er jenter. Jeg spurte en av jentene om hun var nervøs før intervjuet. «Æ har ikkje hatt sommerfugla i magen.  Æ har hatt ørn.» svarte hun. Vi har møtt mye bra folk, gode kandidater, sier Norseth.

Båtene må være av en viss størrelse for å få plass til tre skårunger, skipper og fjernsyns-crew på et par tre stykker.

- Vi søker flere skippere. Folk med båt på mellom 11 og 15 meter, utstyrt for å fiske med uansett konvensjonelle fiskeredskap. Det er mulig å benytte line, juksa, garn eller snurrevad. Vi har allerede noen skippere i boks, men trenger flere å velge mellom, sier Norseth til Lofotposten. 

Opprettet 23.10.2015 07:49. Sist oppdatert 23.10.2015 07:49

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS