×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Hver femte er svart

Hver femte kongekrabbe som er tatt på land de siste fem årene er omsatt svart. Det viser tall Kyst og Fjord har fått tilgang til. – Stemmer dette, er det meget alvorlig, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen (Frp).

Omfanget av ulovlig fangst av kongekrabbe er langt høyere enn tidligere antatt, viser tall Kyst og Fjord har fått tilgang til. Foto: Mattilsynet

En sentralt plassert kilde har gitt Kyst og Fjord tallene, som er bygget på offisiell norsk statistikk.

Kun tre tall er tilstrekkelig for å konstatere at noe ikke stemmer:

I 2017 ble det fanget 1945 tonn kongekrabbe, samtidig som det ble eksportert 1877 tonn samt konsumert 294 tonn innenlands, alt ifølge statistikk fra Fiskeridirektoratet, Sjømatrådet og Flesland markedsinformasjon. Summerene man de siste to tallene og sammenligner med det første, finner man at det ble spist og eksportert 226 tonn mer krabbe enn det ble fanget i fjor.

Men det reelle tallet er høyere, for verken eksport eller innenlands forbruk består utelukkende av hel krabbe. Ved å bruke den offisielle omregningsfaktoren på 0,62 - som er faktoren som brukes ved salg og eksport av krabbeklør – på halve fangstvolumet, forteller det samme regnestykket at det i fjor ble solgt hele 767 tonn krabbe mer enn det de offisielle tallene tilsier.

Tilsvarende tall for de fire foregående årene er 532, 432, 59 og 204 tonn. Det betyr at det de siste fem årene er tatt 1993 tonn mer enn det som er oppgitt over sluttseddelen til Råfisklaget, med en førstehåndsverdi på nærmere 400 millioner kroner. 1993 tonn er for øvrig omtrent et årskvantum i norsk fiskeri. Stemmer tallene, har altså hver femte krabbe som er blitt tatt på land de siste fem årene blitt unndratt det offisielle omsetningssystemet.

- Høy prioritet
Fiskeridirektoratet er blitt forelagt tallene, men vil ikke gå god for sluttsummen.

- I den nasjonale strategiske risikovurderingen er det pekt på at det er stor risiko for ulovlig landing av kongekrabbe. Derfor har kontroll av dette fisket prioritet både hos direktoratet, Kystvakten og i Råfisklaget, skriver seksjonssjef Thord Monsen i en epost til Kyst og Fjord.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen skriver følgende:

- Dersom det foregår ulovlig omsetning av kongekrabbe i den utstrekning som skisseres, så er det meget alvorlig, og en situasjon vi ikke kan være bekjent med. Vi har over mange år hatt stort fokus på ulovlig fangst og omsetning av fisk i Norge. Å bekjempe denne type kriminalitet er en høyt prioritert oppgave.

- Vi er kjent med problemstillingen med ulovlig omsetning av kongekrabbe, og det er også grunnen til at denne problemstillingen reises i nasjonal strategisk risikovurdering. Nærings- og fiskeridepartementet har hatt møter med flere aktører for å få oversikt og innblikk i problemstillingene og diskutert eventuelle forslag til tiltak. Dette er bakgrunnen for at Fiskeridirektoratet og Mattilsynet nå arbeider sammen med et høringsforslag med ulike tiltak som skal styrke kontrollen i dette fiskeriet.

På forsiden nå