×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Hver femte fisk ut av landet er ikke registrert

Gjenbruk av fangstsedler skaper bekymring.

- Dette går utover hele fiskerinæringa.

 Av Inge Bjørn Hansen

Vi eksporterer 20 prosent mer fisk ut av landet enn det som er registrert fanget. Det fremkommer av forskningsrapporter.  Utfordringen for myndighetene er spesielt de som eier både  fiskebrukene og trålerne. Noe som i følge Steinar Eliassen i NorFra gir muligheter for å gjenbruke sluttsedler fra lokale fiskebåter. Det er til iTromso.no at Eliassen kommer med disse uttalelsene.

Han sier videre at dette kan være forklaringen på at det ikke oppdages at det eksporteres 20 prosent mer fisk enn det som er registrert landet.

 - Dette går ut over hele fiskerinæringa og det skjuler miljøkriminalitet. Norske myndigheter virker heller ikke å ta inn over seg at vi i realiteten fangster så mye som 20 prosent over den totale kvoten vi er blitt enige med russerne om. Dette gjør at bestandsestimatene til forskerne er feil, sier fiskeoppkjøper og eksportør, Steinar Eliassen i NorFra Eksport, til iTromso.no.

Råfisklaget ser problemet

Avdelingsdirektør Charles Ingebrigtsen i Råfisklaget sier til Tromsø-avisa at man ser utfordringene som ligger her. Han sier at det kan ligge en svakhet i måten fangstsertifikatene behandles på. Han er imidlertid klar på at sertifikatene er i henhold til de krav EU stiller. Imidlertid er han enig i at sertifikatene kan gjøres til et bedre dokument som holder vann. Det nevnes blant annet elektroniske sedler.

Direktoratet på saken

Thord Monsen i kontrollseksjonen til Fiskeridirektoratet sier at man er i dialog med de systemansvarlige for ordningen for å se på mulighetene for å stramme inn på dette med gjenbruk av fangstsedler

Ifølge Monsen har Fiskeridirektoratet også oppdaget faktiske eksempler av slik gjenbruk.

- Vi har oppdaget tilfeller der eksportører har bruk de samme sedlene om igjen, bekrefter Monsen overfor iTromsø.

På forsiden nå