×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Hver femte kontroll ble politisak

Nesten hver femte kontroll som Fiskeridirektoratet gjennomførte i 2019 resulterte i anmeldelse. 

Nesten 500 kontroller i 2019 endte hos politiet. Foto: Jørgen Ree Wiig, Sjøtjenesten

Fiskeridirektoratet leverte i fjor 483 anmeldelser av 2615 kontroller i fiskerinæringen. Det betyr at 18 drøye 18 prosent av kontrollene endte hos politiet viser rapporten som Fiskeridirektoratet offentliggjorde i dag.

Kontroll som kjerneoppgave
- En effektiv og troverdig kontroll med ressursuttaket er en forutsetning for bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom fiskeriforvaltning. Kontroll med fiskeriene og landing av fisk er derfor en av direktoratets kjerneoppgaver, sier Thord Monsen, som er sjef for direktoratets kontrollseksjon.

Han framholder på Fiskeridirektoratets nettside at ressurskontroll er summen av alle de tiltakene som iverksettes for å øke etterlevelsen av reguleringene.

- Fiskeridirektoratets innsats er risikostyrt. Vi jobber stadig for å forbedre reguleringene, slik at disse i seg selv bidrar til etterlevelse, men det er ikke til å komme bort fra at tilstedeværelse der fiskeriene og landingene foregår er helt nødvendig med dagens kontrollregime, fastslår han.

kontroller-2019

Fiskeridirektoratets ressurskontroller i 2019. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Av de 2615 kontrollene direktoratet utførte i 2019 viser rapporten at de fleste dreide seg om redskapskontroller (1247). Men det ble også utført et betydelig antall fullkontroller (549) og dokumentkontroller (431), se figur. Fullkontroll innebærer at vi følger hele landingen, fra fiskeren starter å ta fisk på land til all fangst er sortert og veid, og til slutt registrert på en seddel som signeres av både fisker og mottaker.

Preventivt
Fiskeridirektoratets framholder at tilstedeværelse virker preventivt, men de tilgjengelige ressurser begrenser mulighetene til å være tilstede hele tiden. Samtidig er det vanskelig å avdekke ulovlige forhold ved tilstedeværelse. Likevel førte direktoratets kontroller i 2019 foreløpig til 331 advarsler, 483 anmeldelser, 14 overtredelsesgebyr og 205 andre reaksjoner. 

reaksjonstype-kontroller-2019

Reaksjonstype ved kontroller i 2019. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

- Denne oversikten gir et innblikk i deler av kontrollinnsatsen til Fiskeridirektoratet, men gir ikke et helhetlig eller målbart bilde av dagens situasjon og den faktiske etterlevelsen av reguleringene. Direktoratets høringssvar,  NOU 2019: 21 om fremtidens fiskerikontroll, komplementerer bildet ved å peke på hvilke tiltak som er nødvendig for å styrke ressurskontroll og sikre dokumentert bærekraft fremover, understreker kontrollsjef Thord Monsen. 

På forsiden nå