×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Hvor svømmer laksen? - Se video

«Hvem vet vel fiskens veg i havet» spurte gamlingene. Vel, takket være moderne sporingsteknikk, så vet vi. Her kan du se hvor det ble av åtte laks fra ei elv på Vestlandet.

Merkene som er sporet her, er de åtte som hang på laksene i mer enn 30 dager. De andre løste seg ut for tidig til å gi tilstrekkelig med data.  Foto: Animasjon av John Strøm / UiT

Forskere fra UiT, NINA og Havforskingsinstituttet satte i fjor satelittmerker på 16 villaks fanget inn i Etneelva i Sunnhordaland. Fisken var såkalte vinterstøinger, det vil si at de har gytt om høsten og blitt værende i elva på sparebluss om vinteren før de på ny setter kursen mot havet for å spise seg opp igjen.

Sammenligne
- Fra tidligere forsøk vit vi at fisk merket i Nord-Norge gjør vandringer langt nord i Atlanterhavet, til arktiske farvann. Nå ville vi sammenligne med laks fra elver i Sør-Norge, sier UiT-forsker Audun Rikardsen i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider. 

Forsøket viste at fiskene i sør ikke var mindre vandringsvillige enn sine slektninger i nord. Laksen som svømte lengst nord tilbakela hele 1 698 kilometer på 140 dager. Laksen som dykket dypest var nede på 570 meters dyp.

villaks forside

HI-tekniker Sofie Knutar slipper ut en satellittmerket laksestøing i Etne. (Foto: Audun Rikardsen / UiT)

Langt nord 
Vandringen startet i mai, og fiskene satte umiddelbart kurs rett nordvest i havet, forbi Shetland. I starten av juli nærmet noen av dem seg Island, før de fortsatte enda lenger nord. Noen av merkene falt av for tidlig til å kartlegge hele vandringen, men på sensommeren hadde tre av dem fortsatt merkene sine på, og forskerne kunne se at de oppholdt seg i havet mellom Grønland, Island og Jan Mayen.

Vet lite
Det lave antallet merket fisk handler om at satelittmerkene er kostbare.

- Men kunnskapen vi får igjen er utrulig verdifull. Vi vet mye om laksens liv i elva, men lite om hva den opplever i det store havet, sier havforsker Vidar Wennevik.

Det overordnede spørsmålet er hva som påvirker overlevelsen til laksen i havet. Om hvilke rovdyr den blir utsatt for, og hva den beiter på? Det er spørsmål som vil sette myndighetene i stand til å forvalte villaksen best mulig, skriver Havforskningsinstituttet.

 
Flere forsøk
– For å svare på dette, må vi først vite hvor i verden laksen oppholder seg, sier Eva B. Thorstad, forsker ved Norsk institutt for naturforskning og prosjektleder for Atlantic salmon at sea – SeaSalar.

I tillegg til merkeforsøket på Vestlandet har forskerne også merket 16 laks i Nidelva i Arendal, og venter på et tilsvarende kart for sporingen av disse fiskene.  

SeaSalar er et samarbeid mellom NINA, HI og UiT, med innslag fra en rekke andre institusjoner.

villaks 2

Pop-up-merket sitter på laksen til det løser seg ut og flyt til overflata. Først da får forskerne data fra merket. (Foto: Audun Rikardsen / UiT)

På forsiden nå