Kyst og Fjord

I havsnød uten nødnett

Mens Øst-Finnmark var uten teledekning, kom en båt med mannskap på tre i nød utenfor Vardø.

Reidar Von Koss klarte ved hjelp av kommunikasjon etablert via andre båter å finne, og berge en lekk sjark med tre mann ombord.

Foto: Redningsselskapet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Fredag kveld var det en lettet, men svært opprørt skipper Christoffer Brox på «Øyaværing» som kunne slå fast overfor NRK at det hadde gått bra, tross alt.

Men da de lå 20 nautiske mil ut, og opplevde at båten begynte å ta inn vann uten at de fikk varslet omverdenen om at de var i nød, så han ikke lyst på det.
– Jeg tror alle om bord i dag har kjent på følelsen av at nå dør vi. Vi fant fram redningsdrakter og gjorde oss klare til å gå i flåten. Båten var halvfull av vann, uten strøm, og ingen svarte oss, sier han til NRK.

Årsaken til at han var fri for kontakt med omverdenen var feil i en sentral i Vardø. Denne kom på toppen av et fiberbrudd tidligere i uka, og dermed var det ikke kontakt med kystradioen som etter statlige nedleggelser nå har base i Bodø.

Frem til i fjor ville en slik situasjon ikke fått en så dramatisk konsekvens, ettersom Vardø Radio da var bemannet lokalt. Men det som skjedde fredag var at Brox og mannskapet lå og kjempet mot lekkasjen i absolutt radiostillhet.

Heldigvis hadde de fått sendt ut nødmelding rett før nettet gikk ned. Dermed kunne andre båter i nærheten begynne å gå mot havaristen. De fikk til slutt hjelp av en russisk tankbåt og redningsskøyta gjennom kommunikasjon som blant annet ble formidlet via Hurtigruta.

I tillegg til kystradioens linje rammet telefeilten alt av kommunikasjon, som feks det øvrige nødnettet samt ordinær mobil og fasttelefonforbindelse til store deler av Øst-Finnmark. 

Direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier til NRK at de vil granske Telenor etter hendelsen. 
– Den som eier infrastrukturen, har ansvar for at den virker, fastslår Aarsæther.

Ordfører i Gamvik, Trond Einar Olaussen er kritisk til Telenor etter hendelsen.

– Telenor opererer med altfor stor risiko og leverer ikke det de skal levere. Det setter samfunnssikkerheten vår i fare, og det er dessverre ikke første gang noe slikt har skjedd. Dette skaper usikkerhet for befolkningen i kommunen og for fiskerflåten ute i havet, slår Olaussen fast overfor NRK. 

Opprettet 03.12.2018 08:35. Sist oppdatert 03.12.2018 08:47

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS