Kyst og Fjord

I strupen på Eidesen

Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen går rett i strupen på Eidesen-utvalget. Lagets landsmøte i er i gang.

- Vi går feil vei, sier kystfiskarlagsleder Arne Pedersen, her med deler av den øvrige ledelsen i Norges Kystfiskarlag.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det går galt om vi fortsetter i den retninga vi går nå, sa Pedersen, og fortsatte:

- Når vi spør oss hvem næringa skal være lønnsom for, så betrakter vi lønnsomhetsbegrepet langt mer ut fra en sosial dimensjon enn det Eidesenutvalgen har lagt til grunn i sin rapport, hvor lønnsomhetsaspektet utelukkende er sett fra flåteleddet. Vi mener dette blir for snevert ut i fra formålet til fiskerilovgivningen, som står nedfelt i Havressurslov og Deltakerlov, sa Pedersen.

- I tillegg mener vi utredningen har utelatt nye og vesentlige momenter som har dukket opp i takt med utviklingen av næringa, eksempelvis klimahensyn og råstoffkvalitet. Dette er hensyn som hadde vært naturlig å innlemme i en debatt om fremtidens kvoteystem, da et nytt system bør inneholde insentiver om en ressursfordeling og regulering som stimulerer fiskerier med lavere klimaspor og høykvalitetsleveranser av råstoff.

- Det er et paradoks at man ønsker å krympe den delen av flåten som kan bidra mest i det grønne skiftet, ettersom 77 prosent av aktive fiskefartøy er under 11 meter. Likeså har regjeringen som målsetning å arbeide for at det blir skapt større verdier av hvert kilo fisk. For oss er det enda et paradoks at det også ut fra dette er kystflåten som må gjennomgå struktureringstiltak.

- Det er bedre for fiskerne og betale en mindre ressursskatt enn å betale for dyrekjøpte strukturkvoter og dermed pådra seg en kostbar kvotegjeld.

Fremtidens kvotesystem må også ivareta landindustriens behov for leveranser av råstoff og bidra til levende lokalsamfunn, fordi formålet med fiskerinæringa også er å bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Det er jo nettopp en ignorering av dette vesentlige hensynet som har provosert store deler av befolkningen i nord (ikke bare fiskere), og som er grunnen til at man ser x antall aksjoner og opprop langs kysten. Tilpasninger i kvotesystemet og tiltak for å bedre lønnsomheten må derfor konstrueres i en større sammenheng enn bare fiskeflåten. 

Norges Kystfiskarlag er i år 30 år. Landsmøtet pågår i Svolvær i dag og i morgen.

Opprettet 08.05.2018 13:07. Sist oppdatert 08.05.2018 13:07

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS