×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Ikke flere usannheter Kiil!

Debatt

– Kiil påstår at kystfiskere følte seg pissa på i årsmøtetalen min. Hvordan kan de være det?, spør styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt i dette leserbrevet. Foto: Erik Jenssen/Arkiv

Kystfiskarlagets leder fortsetter med sine uriktige påstander, og lederen har god fantasi. Han tillegger meg og Fiskebåt ukorrekte synspunkter og meninger. At Fiskarlaget og Fiskebåt, helt uavhengig av hverandre, kommenterer Kystfiskarlagets mange uriktige påstander og opptreden faller heller ikke i god jord.
Pissa på
Kiil påstår at kystfiskere følte seg pissa på i årsmøtetalen min. Hvordan kan de være det? Det sto ingenting i min årsmøtetale som burde fornærme noen. Les den Kiil, før du tar på deg buksene. Jeg ønsker å fremsnakke næringen og fiskerne. Om fiskerne og organisasjon har jeg uttalt følgende. At jeg har stor respekt for dyktige fiskere både i kyst- og havfiskeflåten, samt at alle fiskerne taper ved en splittelse. I så måte har jeg også påtalt det som uryddig å kritisere andre for endringer de selv har tatt initiativ til. For eksempel opphevelsen av størrelsesbegrensningen i kystflåten. Det må faktisk de det gjelder tåle å høre.
Legitimt med ulikt syn
Det er legitimt å være saklig uenig. Men det er ikke legitimt å fortsette og presentere usannheter. Leserne merker seg sikkert at Kystfiskarlaget ikke på et eneste punkt går i rette med Fiskebåt kommentarer til Kystfiskarlagets mange uriktige påstander i et tidligere leserinnlegg. Heller ikke at Kystfiskarlaget, som representerer omlag en – 1 – prosent av førstehåndsomsetning, er svært lite representativ for norske fiskere, både i omsetning og antall medlemmer.

På forsiden nå