Kyst og Fjord

Ingen late sommerdager

Aktiviteten har vært såpass stor at fiskeindustrien i Båtsfjord har måtte kjøre flere dager med overtid den siste uken.

Råstoffsjef Ørjan Nergaard sier de har måtte kjøre overtid flere dager den siste uken.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Egentlig er det lite som har minnet om at vi nå er inne i sommermåneden, sier råstoffsjef Ørjan Nergaard i Lerøy Norway Seafoods. 

Sist uke måtte si nei til en tråler, fordi kaia var full av fisk. Spesielt har hysefisket vært godt.

Høyt trykk
Mange båter har tatt turen til Båtsfjord, og fangstene har vært gode. Dermed har de to fiskeindustribedriftene Lerøy Båtsfjord og Båtsfjordbruket hatt mer enn nok med råstoff.

- Den siste uken har det vært fullt kjør hele vegen, sier Nergaard.

Uten skoleungdommen hadde de imidlertid ikke klart seg.

- De gjør en formidabel jobb på begge bedriftene, framholder Ørjan Nergaard.

Ungdomsarbeidere
I år som tidligere, har begge industribedriftene fylt opp anleggene med skoleungdom og studenter som bruker sommerferien på å tjene penger.

- Vi hadde kort og godt ikke hatt kapasitet nok uten dem nå i ferietiden, sier Nergaard som selv la ut på Camping-ferie i Nord-Sverige forleden.

Han fremholder at han vil følge litt med herfra, men er trygg på at ungdommene vil klare brasene.

- Mange av studentene har hatt sommerjobb i fiskeindustrien i flere år, derfor er det mange som allerede har skaffet seg solid erfaring og vet hva de skal gjøre, sier Nergaard.

Opprettet 13.07.2018 07:49. Sist oppdatert 13.07.2018 07:56

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS