Kyst og Fjord

Ingen late sommerdager

Aktiviteten har vært såpass stor at fiskeindustrien i Båtsfjord har måtte kjøre flere dager med overtid den siste uken.

Råstoffsjef Ørjan Nergaard sier de har måtte kjøre overtid flere dager den siste uken.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Egentlig er det lite som har minnet om at vi nå er inne i sommermåneden, sier råstoffsjef Ørjan Nergaard i Lerøy Norway Seafoods. 

Sist uke måtte si nei til en tråler, fordi kaia var full av fisk. Spesielt har hysefisket vært godt.

Høyt trykk
Mange båter har tatt turen til Båtsfjord, og fangstene har vært gode. Dermed har de to fiskeindustribedriftene Lerøy Båtsfjord og Båtsfjordbruket hatt mer enn nok med råstoff.

- Den siste uken har det vært fullt kjør hele vegen, sier Nergaard.

Uten skoleungdommen hadde de imidlertid ikke klart seg.

- De gjør en formidabel jobb på begge bedriftene, framholder Ørjan Nergaard.

Ungdomsarbeidere
I år som tidligere, har begge industribedriftene fylt opp anleggene med skoleungdom og studenter som bruker sommerferien på å tjene penger.

- Vi hadde kort og godt ikke hatt kapasitet nok uten dem nå i ferietiden, sier Nergaard som selv la ut på Camping-ferie i Nord-Sverige forleden.

Han fremholder at han vil følge litt med herfra, men er trygg på at ungdommene vil klare brasene.

- Mange av studentene har hatt sommerjobb i fiskeindustrien i flere år, derfor er det mange som allerede har skaffet seg solid erfaring og vet hva de skal gjøre, sier Nergaard.

Opprettet 13.07.2018 07:49. Sist oppdatert 13.07.2018 07:56

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS