×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ingen lodde neste år

Det blir ingen loddekvote i Barentshavet i 2021. - Loddebestanden ligger godt under grensa for at det internasjonale havforskingsrådet ICES kan tilrå ei kvote, skriver Havforskningsinstituttet.

Loddebestanden ligger godt under grensa for at det internasjonale havforskingsrådet ICES kan tilrå en kvote, men havforskerne ser mye unglodde. Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd (2018)

Det er ekkoloddregistreringene på det årlige økosystemtoktet i Barentshavet som gir det viktigste grunnlaget for å anslå hvor mye lodde det er. Ut fra toktet i høst har forskerne regnet ut at bestanden av gytemoden lodde nå er på 545 000 tonn.

Men så skal torsk og andre rovdyr forsyne seg. Forskerne lager derfor en prognose for hvor mye lodde det er sannsynlig at overlever lenge nok til å gyte innen 1. april neste år.

Overskudd usannsynlig
– Den nedre grensa for å kunne høste av bestanden, er bestemt til 200 000 tonn. Det er bare 27 prosent sannsynlig at gytebestanden holder seg over denne grensa, selv uten fiske, forklarer havforsker Bjarte Bogstad. Han er norsk medlem i rådgivningskomitéen til ICES, og med i den norsk-russiske fiskerikommisjonen som blir enige om forvaltning av lodda i Barentshavet.

– Russland og Norge har som mål at lodda først og fremst skal være mat for andre dyr i økosystemet i Barentshavet. Det er et eventuelt overskudd vi skal fiske på, sier Bogstad.

Tegn til bedring
Bestanden er større enn til samme tid i fjor. I tillegg ser forskerne nytt lys i enden av tunnelen. Det var gode mengder unglodde i Barentshavet under årets økosystemtokt. Dersom disse rekruttene overlever, går de inn i gytebestanden til fisket i 2022.

– Mengden ett år gammel lodde på økosystemtoktet i høst er den høyeste vi har målt siden 2013, sier forskeren.

Russisk forsinkelse
Økosystemtoktet i Barentshavet er et norsk-russisk samarbeid der forskingsfartøy fra begge land går i forhåndsbestemte ruter på kartet for å måle fiskebestandene.

– Dekninga på russisk side var i år forsinket og bare deler av den er med i grunnlaget for dette kvoterådet, sier Bjarte Bogstad. Basert på fordelinga av lodde de siste åra, tror ikke forskerne den forsinkede dekninga har avgjørende betydning for kvoterådet.

– Det er et potensielt utbredningsområde for unglodde i sørøst som ikke er undersøkt. Men vi vurderer at det meste av den gytemodne lodda er dekket.

Se hele kvoterådet her.

På forsiden nå