Kyst og Fjord

Ingen pris-nedtur

Minsteprisene øker for viktige fiskeslag de neste ukene.

Torskeprisen går opp med noen ører fra og med i dag av.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

**Torsk går opp 25 øre til 25,00 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Sei går opp 30 øre til 9,80 kroner (for størrelse over 2,3 kg).
**Kongekrabbe går opp 2 kroner til 164,00 kroner (for størrelse over 3,2 kg).
**Hyse står uendret på 16,25 kroner (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

Årsaken til oppgang i minsteprisene for torsk og sei er en økning i eksportprisene.

Når det gjelder kongekrabbe så gikk eksportprisen på levende krabbe ned samtidig som eksportprisen for fryst kongekrabbe økte. Dette førte til en oppgang på to kroner.

Prisene for torsk, hyse og sei gjelder til og med 24. februar, mens kongekrabbeprisen varer frem til 10. mars.

 

 

28.01-10.02

11.02-24.02

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

 

 

Torsk over 6,0 kg

25,75

26,00

Torsk 2,5-6,0 kg

24,75

25,00

Torsk 1,0-2,5 kg

23,50

23,75

Torsk under 1,0 kg

20,75

21,00

 

 

 

Rund

 

 

Torsk over 9,0 kg

16,87

17,03

Torsk 3,7-9,0 kg

16,20

16,37

Torsk 1,5-3,7 kg

15,37

15,53

Torsk under 1,5 kg 

13,53

13,70

 

 

 

Levendetorsk

 

 

Levendetorsk levert samfengt

20,20

20,37

Levendetorsk minst 2 kg

22,20

22,37

Levendetorsk 1-2 kg

15,20

15,37

Levendetorsk under 1 kg

11,70

11,87

Opprettet 11.02.2019 09:32. Sist oppdatert 11.02.2019 09:32

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS