×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Innovasjonsprisen til Bergen

Fiskeridirektoratets innovasjonspris gikk til bergensfirmaet Scantrol Deep Vision AS.

Lykkelige prisvinnere: Hege Hammersland-White og Håvard Vågstøl i Scantrol Deep Vision AS. Til venstre fiskeridirektør Liv Holmefjord og fiskeriminister Per Sandberg.

Scantrol Deep Vision AS fikk årets innovasjonspris som ble delt ut under åpningen av Nor-Fishing i Trondheim. De har lagt grunnlaget for en fremtidig fangstsortering i trålen.

- Scantrol Deep Vision AS, Bergen. Deep Vision er under utvikling som en alternativ og supplerende metode, i forhold til dagens metode basert på akustikk og erfaring, for overvåking av fangst ved hjelp av stereografiske bilder fra trålen. En 3D-modellering av fisken gir mulighet for bestemmelse av art og lengde som igjen gir mulighet for fangstsortering i trålen og et mer effektivt fiske sett i sammenheng med markedspris, kontroll med kvoter og mindre bifangst.

Teknologien kan også gi et betydelig bidrag til mer etisk fiske og miljømessig forsvarlig forvaltning av havets ressurser. Systemet forventes å få stor betydning for internasjonal havforskning og for kommersielt fiske, heter det i en uttalelse fra juryen.
Administrerende Hege Hammersland-White innrømmet at de hadde tenkt på hva de skulle bruke prisen til, en sjekk på 100.000 kroner.
– Da skal vi arrangere en konferanse for fiskerne, der vi viser fram de nye mulighetene, sa hun.

Dagens prisutdeling innebærer at Selfas elektriske sjark ikke nådde opp. Selfa Artic AS, Sandtorg, har stått for utvikling av «verdens første» elektrisk drevne fiskesjark, i samarbeid med Siemens/Trondheim og Corvus i Canada som batterileverandør.

Den tredje finalisten var Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen, som var nominert for et prosjekt der fangstkontroll testes ved hjelp av ulike innretninger i selve snurrevadnota. Hensikten er at det ikke skal fanges mer fisk enn det fartøyet har kapasitet til å håndtere.

På forsiden nå