×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Inviterer til debatt om havvind

Sentrale politikere, blant andre fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, vil delta når Pelagisk forening inviterer til debatt om havvind. 

Fiskeriministeren og flere andre sentrale politikere deltar når Pelagisk forening inviterer til debatt om havvind. Foto: Arkiv

Regjeringen la frem Energimeldingen 11. juni. Samtidig kom det fram at de vil starte en prosess for å åpne nye områder for havvind og havvindveilederen ble presentert, skriver Pelagisk Forening.

Regjeringen sier de ikke skal gjøre samme feil som med vindkraft på land. De skal ta mer hensyn til andre næringer og berørte, men er det ikke lovlig sent etter at de har tildelt store områder til havvind og lover ytterligere satsing på vindindustrien?, spør Pelagisk forening.

De vil også opprette et samarbeidsforum der fiskerne skal være representerte. Burde ikke samarbeidet vært på plass før Regjeringen kommer med planene og alt har utpekt areal til havvind? Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen tar havvinddebatten med Geir Pollestad- SP, Torgeir Knag Fylkesnes - SV, Cecilie Myrseth- AP og styreleder i PF Kristian Sandtorv.

Dersom du har lyst til å delta i debatten, finner du påmeldingsskjema her.

På forsiden nå