Kyst og Fjord

Inviterer til kvotekonferanse

Nofima, Fiskerihøyskolen, Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge vil ta diskusjonen om fremtidens kvotesytem med mere inn i en stor konferanse. 

Flåte og landindustri hører sammen, og bør diskuteres som et hele, mener initiativtakerne bak konferansen. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hvordan ser fremtiden ut for den norske kystfiskeflåten? Hvilken betydning har kystfiskeflåten for fiskeindustrien? Hvordan sikre verdiskaping, bearbeiding og aktivitet langs kysten? Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge, i samarbeid med Norges fiskerihøgskole og Nofima, inviterer til konferanse for å belyse fremtiden for ei næring i endring.

- Målet med konferansen er å vise fram den moderne kystfiskeflåten, belyse de utfordringer denne flåten står overfor og synliggjøre sammenhengen mellom kystfiskeflåten og fiskeindustrien. Vi står foran viktige politiske veivalg, og fiskerinæringen endrer seg fort, sier Edgar Henriksen i Nofima, som er prosjektleder for konferansen.

Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge er spesielt opptatt av å få fram hvordan alternative reguleringsmodeller kan påvirke dynamikken både i flåteleddet og mellom flåten og industrien. Disse problemstillingene vil på konferansen bli belyst gjennom relevant forskning og faglige vurdering.

Vesentlige deler av norsk fiskeripolitikk vil komme opp til behandling i denne stortingsperioden. Den offentlige debatten om viktige utviklingstrekk i fiskerinæringen, bærer ofte preg av å være tilbakeskuende og lite dekkende for utfordringene til en moderne nordnorsk kystfiskeflåte.

- Fiskarlaget Nord ønsker å få til en debatt som belyser samspillet mellom en fiskereid kystflåte og fiskeindustrien, og hvordan ulike reguleringsmodeller og ordninger kan påvirke hele næringen og kystsamfunnene, sier Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

Endringer i kvotesystemet og reguleringene av fiskeflåten har stor betydning for fiskeindustriens muligheter til å drive en forutsigbar og lønnsom bearbeiding av norsk råstoff. Samtidig er kystfiskeflåten avhengig av konkurransedyktige, lokale fiskekjøpere. Denne sammenhengen må komme tydelig frem og tas hensyn til når framtidens kvotesystem skal utformes.

- Initiativet til konferansen kommer fra Fiskarlaget Nord. Årsaken til at både Norges fiskerihøgskolen og Nofima har respondert positivt, er stor enighet om at de aktuelle sentrale fiskeripolitiske spørsmålene trenger grundig debatt, slår Edgar Henriksen fast.

Konferansen vil finne sted i Tromsø tidlig i 2019. Arrangørene vil komme tilbake til program og endelig tidspunkt senere.

Opprettet 13.04.2018 11:29. Sist oppdatert 13.04.2018 11:29

Kommenter via Facebook

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS