×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Inviterte varaordfører på brøytebiltur

Tromvik Utviklingslag og Tromvik fiskarlag inviterte Tromsø formannskap til bygda for å vise seg fram. Da ble det tur med brøytebilen for Tromsøs varaordfører.

Brøytesjåfør Frank Hay tok med seg varaordfører Jarle Aarbakke de siste kilometrene fram til Tromvik for å vise realitetene usminket. Til høyre Ingrid M. Kielland.

Jarle Aarbakke kjørte med brøytesjåfør Frank Hay de siste kilometrene mot Tromvik for å se og høre hvilke realiteter man stilles overfor vinterstid når ferskfisk-trailerne skal ut til Europa. De stoppes med jevne mellomrom av snøras.

- Dette er en stor utfordring. Selv om det er en fylkesvei som går ut til Tromvik, har vi selvsagt et felles ansvar med fylket å jobbe fram en løsning. Vi vil også jobbe i forhold til Kystverket for å få utbedringer i havna. I Tromvik sa de at de hadde argumentert for dette i 20 år og at enkelte var i ferd med å gå trøtte. At folk går lei, kan vi ikke ta sjansen på, sier Aarbakke til Kyst og Fjord.

- Hvis det ikke skjer noe nå, så når, spør han.

- Veien har en stor betydning for lokalsamfunnet som sådan for skolebussen og annet.

- Så dere fikk med dere at færre landinger i Tromvik, betyr færre skattekroner i kommunen?

- En hver som er på jakt etter penger, ser det, ler Aarbakke.

- Skape virksomhet og styrke den er en viktig del av vår næringsstrategi.

Innbyggerne i Tromvik hadde opprinnelig invitert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å vise fram de samme hindre som hemmer veksten for bygda på yttersida av Kvaløya, både vei- og havneforhold.

Ministeren hadde ikke tid tidligere i sommer, men det hadde Tromsø-politikerne. De fikk med seg den enorme dugnadsinnsatsen og stå-på-viljen som fins i bygda.

- Vi ba dem aldeles ikke hit for at vi skulle klage, men for at de skulle få vite om de mulighetene vi har. Vi vet jo heller ikke hvilken kunnskap den nye politiske ledelsen har. De virket lydhøre og noterte ivrig underveis, sier leder Anne Birgitte Fyhn i Tromvik Utviklingslag.

- Jeg vil si at det ble et hyggelig møte. Vi har hatt politikere på besøk tidligere, men ikke på denne måten. Vi er jo ei lita bygd i en stor kommune, og mange andre har det som oss, legger hun til.

Politikerne fikk høre at fiskebruket vil utvide, men at både havneforholdene og veien legger  begrensninger på aktiviteten.

Fiskebruket har nærmest vokst ut av havna, siden landingene foregår utenfor moloen. Veien er et værhardt veistykke der snøras hindrer trailerne med fersk fisk med jevne mellomrom i den viktigste sesongen.

Hindrene gjør også at noen fartøy ikke kan levere her og dermed ender skattekronene opp i en annen kommune.

Tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet i Troms, Arne Luther, var full av lovord etter turen til Tromvik i forrige uke. – Jeg tror de nådde fram med sitt budskap, sier han til Kyst og Fjord.

- Det er i seg selv bemerkelsesverdig at en så viktig næring som fiskeriene får så lite oppmerksomhet, sier Luther.

Han var invitert til Tromvik for sin store kompetanse på fiskerier. Luther mener at Tromvik-folket har vist en voldsom egeninnsats i forhold til de behov som melder seg i utkanten av den store bykommunen.

- Det er virkelig et oppegående folk her. De produserer formidable verdier, men så har de en vei som minner mer om et fortidsminne av en krøttersti. Den er helt ute av dato og er en direkte flaksehals for omsetningen av fersk fisk. I sesongen går det tross alt 5-6 trailere hver dag fra bygda. Dessverre skjønner ikke alle hvor viktig det er at trailerne kommer seg raskt avgårde, sier han til Kyst og Fjord.

På forsiden nå