×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ja takk til bedre verktøy for mindre ressurs- og arbeidslivskriminalitet

Å bryte regelverket for å skaffe seg en fordel er uakseptabelt og spille russisk rulett med kystsamfunnene alt hva sjømatnæringen står for, skriver næringslivsorganisasjonene i dette innspillet. Foto: Illustrasjon

Skal vi nå ambisjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon, må all form for kriminalitet bekjempes. Da trenger vi bedre verktøy i verktøykassa.  

Har man et problem, er det første steget for å bli kvitt det å innrømme det overfor seg selv og andre. 

For fiskerinæringa er arbeidslivs- og ressurskriminalitet det største problemet. Ekstra skuffende har det vært å se at i en periode med korona hvor tilsynsmyndighetene ikke har kunnet gjennomføre kontroller har antall lovbrudd igjen økt. 

Uansett årsak, vi kan ikke tillate sosial dumping, svart arbeid, skatteunndragelser, kjøp og salg av fisk som er høstet utenfor fiskekvotene. 

Håndsrekningen vi nå har fått er lovendringen fra Regjeringen som gjør at offentlige ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger. Der lovløse aktører frem til nå har gått under radaren fordi informasjonen om dem var taushetsbelagt, gjør lovendringen nå at de endelig blir hjemsøkt. Dess raskere lovendringen trer i kraft, dess bedre. 

Kontrollmyndighetene har trengt hjelp i et spill der de lovløse har kunnet svinge seg unna lovens lange arm. Regjeringens foreslåtte lovendring gjør at lovendringen gjør at Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet vil kunne dele opplysningene og dermed avdekke kriminalitet. Lovendringen vil gi offentlige ansatte det verktøyet de trenger. Et stort steg i rett retning. Nå må det gjøres tilsvarende grep for å strupe ressurskriminaliteten. 

Resultatet er at det blir vanskeligere å ikke opptre lovlydig. Dess mindre energi vi trenger å bruke på lovbrytere, dess mer kan vi jobbe med problemstillingene som faktisk kan føre sjømatnæringen et steg videre. 

For at lovendringen skal gi nødvendig slagkraft er en forutsetning at tilsynsmyndighetene må ha tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre gode tilsyn. Et a-krimsenter i Troms og Finnmark vil være et kraftig signal om at Regjeringen setter handling bak ordene. 

Fremdeles sendes for mye av fisken ut av landet ubearbeidet. Og i en periode hvor vi trenger å utvikle nye eksportnæringer er første bud å beholde de arbeidsplassene vi kan her i landet.

Det er heller ikke til å stikke under stol at vi står i en resesjon. Selv om sjømatnæringen har vært en trygg havn i en periode hvor inntektene fra eksportnæringene har sviktet, er situasjonen langt fra rosenrød. Sjømatnæringen dras med i fallet av fallende etterspørsel og sviktende restaurantmarkeder.

Da kan vi risikere at de seriøse aktørene bukker under fordi de ikke kan konkurrere med dem som bryter lover og regler. 

Nettopp derfor er betydningen av en opprydning så viktig. Konsekvensen av arbeidslivskriminalitet er at det i verste fall utkonkurrerer redelige aktører. Fiskerinæringen er bærebjelken i mange av våre kystsamfunn. Å bryte regelverket for å skaffe seg en fordel er uakseptabelt og spille russisk rulett med kystsamfunnene alt hva sjømatnæringen står for. 

Vi i sjømatnæringen vil aller helst vil vi bruke tiden vår på å skape arbeidsplasser i distriktene, og sørge for lokal verdiskapning gjennom å ha fiskerier som konkurrerer på like vilkår. Kun da kan vi nå ambisjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon. Det vil også gagne AS Norge.

Fiskarlaget: Otto Gregussen
Sjømannsforbundet: Ann Jorunn Olsen
NNN: Anne Berit Aker Hansen
Sjømat Norge: Geir Ove Ystmark

På forsiden nå