×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Jeg ser ikke hva som skal bli enklere

- Dess mer jeg leser av kvotemeldinga, dess mindre forstår jeg kva som skal bli forenkla.

Professor ved Norges Handelshøyskole, Ola Honningdal Grytten mener kvotemeldinga kan kalles "fiskerikommunisme".  Foto: Fiskebat

Det sa Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole under sitt innlegg om kvotemeldinga under årsmøtet til Fiskebåt Nord i Tromsø torsdag.

Han mener det ikke kan være tvil om at forslaget om å innføre en statlig kvotebank i realiteten er å innføre ressursente.

- Dette er i realiteten en kvotebank der staten blir største kvoteeier. Måten dette skjer på er også spesiell. Regjeringspartia har sagt at de er i mot innføring av ressursrenteskatt. Men med ordninga som er foreslått er det nettopp det de gjør, samtidig som de svekker kostnadseffektiviteten i fiskeriene og dermed fjerner grunnlaget for å innføre en ressurskatt, sa Grytten ifølge en melding på Fiskebåt sine nettsider.

Professoren mener også at ordninga trolig vil medføre en kraftig opptrapping av byråkratiet som kan komme til å koste langt mer enn de 100 millionene staten skal få inn gjennom forslaget sitt. Ordninga vil også føre til en uheldig dobbeltrolle, der staten både blir aktør og forvalter.

- Dette er rett og slett «fiskerikommunisme» innført av en markedsliberal regjering. Ting er snudd fullstendig på hodet. Venstresida skal berge oss fra innføring av «kommunisme», sa Grytten.

På forsiden nå