×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Kai-planer på Ingøy

Det vurderes å bygge kai for bilførende hurtigbåt på Ingøy, og i dag var øvrigheta på befaring.

Her kan det komme ny kai for bilførende hurtigbåt.  Foto: Ole Pettersen, Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune gjennomførte befaring på Ingøy onsdag 6. februar, sammen med Måsøy kommune, Boreal Sjø og HR Prosjekt. Formålet var å vurdere plassering av ei ny kai for bilførende hurtigbåter. Tilsvarende befaring er tidligere gjennomført i Kvalfjord, sammen med Alta kommune, Boreal Sjø og HR Prosjekt, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkestinget har satt av 18 millioner kroner over to år til prosjektet på Ingøy, og 14,4 millioner til Kvalfjord, men har bedt fylkesrådmannen legge fram en ny sak om kaianlegg både på Ingøy i Måsøy kommune og i Kvalfjord i Alta kommune. Saken skal behandles av fylkestinget i juni 2019.

- Det er bevilget penger til prosjektene, men vi må likevel gjøre en ny vurdering for å ta stilling til om det er satt av nok penger. Målet er å finne kostnadseffektive løsninger som oppfyller behovene, sier assisterende samferdselssjef Jørgen Blix.

På forsiden nå