×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kan bli lagt ned

Nordland har to sikkerhetssentre. På grunn av at Nordland fylkeskommune totalt skal spare 50 millioner kroner, står ett av dem i fare for å bli nedlagt.

Fire år etter åpningen, står sikkerhetssenteret på Gravdal i fare for å bli lagt ned.

Av de 50 millioner kronene innsparingen utgjør innsparingen for de videregående skolene knappe 15 millioner. Budsjettbehandlingen vil skje i siste fylkesting før jul.

Sikkerhetssentrene er underlagt de videregående skole.

Senteret på Gravdal ble åpnet så sent som i 2015. Selv om senteret er bortimot flunkende nytt, poengterer administrasjonen i fylkeskommunen i sitt saksframlegg at det er behov for ytterligere investeringer der, i første rekke i forhold til kaianlegg og brannøvingsområde.

Det vil eventuelt være snakk om å legge ned det ene senteret i løpet av økonomiplanperioden 2020 – 2023. Det forventes at samling av kursaktivitet på ett sted i fylket vil gi en mer effektiv drift.

Senteret i Vestvågøy er en del av Vest-Lofoten videregående skole og fungerer i forhold fiske og fangst-tilbudet på Gravdal.

På forsiden nå