×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

- Kan ikke være bekjent av dette

Fisker Svein Tobiassen tar sterk avstand fra fisket etter småtorsk som har pågått ved Bjørnøya denne sommeren.

Svein Tobiassen langer ut mot fisket på den minste torsken.

Han tok opp denne problemstillingen på det nylig avviklede årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag og fikk med seg forsamlingen der på at minstemålet bør økes fra 44 til 47 cm.

- Dette er et fiske som Norge som fiskerinasjon ikke kan være bekjent av. Yngre fiskere som har vært med som mannskap på disse feltene i sommer er rystet over hva de har sett, og hvordan vi lar oss styre av kortsiktige hensyn i stedet for å tenke på framtida, sier Svein Tobiassen til nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

- Hva som til slutt skjer med vedtaket er ikke godt å si i dag, men det vil i hvert fall sette fangsten av alt for små torsk på dagsordenen, forhåpentlig også på det kommende reguleringsmøtet der neste års torskereguleringer skal drøftes, sier han videre.

Fra 15. – 18. oktober vil det årlige møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen finne sted. Fiskeren fra Bø tror ikke dette vedtaket blir tatt opp der og da.

- Men det er ingenting i veien for at Norge etter dagens regelverk ensidig øker minstemålet. For norske fiskere vil en slik økning ha minimal betydning, og jeg tror de fleste vil være enig i at vi bør unngå å beskatte denne småfisken, enten den er ordinær torsk eller kysttorsk, sier han.

- Dette er torskens barnehage eller SFO, der store arealer ligger på et dyp mellom 40 og 70 meter. Det er knapt plass til å «dyppe» bruket for de større båtene. At vi drar hit for å hente små fisk av tvilsom kvalitet, er et stort tankekors - når vi har den store kvalitetsskreien tilgjengelig rett utenfor kysten. Bare forskjellen i antall individer som må tas ut av bestanden burde sette en støkk i noen hver, sier Tobiassen til fiskeribladet.no.

På forsiden nå