×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kan øke makrellkvoten med 450.000 tonn

Det er ikke bare statsbudsjettet som revideres for tida, også makrellkvoterådet har gjennomgått revisjon, og skrues betydelig opp. 

Det kan fiskes betydelig mer makrell enn forskerne først antok, Foto: Havforskningsinstituttet

I etterkant av metoderevisjonen på makrellbestanden, har ICES gitt et nytt makrellråd. Det reviderte rådet er på 770 358 tonn – som er vel 450 000 tonn høyere enn det opprinnelige rådet, melder Havforskningsinstituttet.

Leif Nøttestad

Leif Nøttestad. Foto: Erik Jenssen

Det nye makrellrådet erstatter rådet på 318 408 tonn som ble gitt i fjor høst for fangster i 2019.
Se faktaboks som forklarer hvorfor det er gitt et revidert råd.

I ICES’ reviderte beregningsmetode er gytebestanden for makrell justert opp fra 2,35 millioner tonn til om lag 4,2 millioner tonn. Det er beregnet at gytebestanden har økt siden rundt 2006 med et maksimum i 2014. Siden er bestanden gradvis blitt mindre. – Fiskedødeligheten har gått nedover fra høye nivåer på midten av 2000-tallet, men er fortsatt høy. Det har kommet en rekke sterke årsklasser på 2000-tallet. Etter 2012 er årsklassene estimert til å være over gjennomsnittet, forteller bestandsansvarlig Leif Nøttestad i meldingen fra Havforskningsinstituttet.

Bakgrunnen for det reviderte rådet

  • Høsten 2018 prøvde WGWIDE ut andre beregninger for makrellbestanden. Disse indikerte en større bestand og var også sannsynlige.
  • HI valgte å kommentere kvoterådet for 2019. Der pekte vi på funnene i WGWIDE, stor usikkerhet og behovet for en ekstraordinær metoderevisjon.
  • 4.-7. mars 2019 møttes 30 forskere fra 15 nasjoner i Nederland for å revidere beregningsmetoden.
  • Havforskningsinstituttet har bidratt betydelig i revisjonsarbeidet siden forrige bestandsrådgiving i høst.
  • ICES publiserte resultatene fra metoderevisjonen for makrellbestanden i april. I etterkant ba Norge ved Nærings og Fiskeridepartementet (NFD) om et nytt revidert kvoteråd for makrell for 2019.
  • ICES-arbeidsgruppen utarbeidet et nytt revidert makrellråd som er behandlet i den rådgivende konseptgruppen (ADG).
  • Endelig beslutning ble tatt i ICCES rådgivningskomité (ACOM).

På forsiden nå