Kyst og Fjord

Kartlegger fiskerihavnene

På oppdrag fra Kystverket går Fiskeridirektoratet nå i gang med å kartlegge aktiviteten i Norges fiskerihavner. Det er blant annet med tanke på regionenes ansvars-overtakelse av disse om knappe to år.

De nye regionene skal overta ansvaret for fiskerihavnene, og i forkant skal aktiviteten kartlegges. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

 

Kystverket og Fiskeridirektoratet skal i et felles møte 5. februar diskutere veien videre i dette arbeidet. Alle fem regionene i begge direktoratene vil være involvert.

Det er avdelingsdirektør Vigdis Bye som leder arbeidet i Kystverket. Hun har ansvaret for avhending av fiskerihavner i etaten.

 

Totalvurdering

På spørsmål om hvilke kriterier som må oppfylles for at ei fiskerihavn i fortsettelsen skal ha en slik betegnelse svarer Bye slik:

- Det er ulike ting som legges til grunn. For eksempel hvor mange fiskere på blad A og blad B som sogner til ei havn. Det vil også telle med om det er næringsrelatert fiskeriaktivitet der. Når opplysningene er samlet inn, vil vi ut fra en totalvurdering konkludere hvor det er fiskerihavn og hvor det ikke er riktig å bruke dette utrykket, sier hun til Kyst og Fjord.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt mandat til arbeidet og dermed bedt om denne gjennomgangen.

Det er nå syv år siden sist gang de to direktoratene gjorde en ligende undersøkelse.

 

Havner med fysiske anlegg

- Kystverket vil identifisere alle statlige fiskerihavner i en felles oversikt, på tilsvarende måte som i 2011 da Fiskeridirektoratet ga Kystverket gode tilbakemeldinger, og som i ettertid har vært til stor nytte for Kystverket i det daglige arbeidet. Kartleggingen som Fiskeridirektoratet skal gjøre i denne omgangen vil kun omfatte de havnene som har fysiske anlegg, dvs. at rene utdypingshavner ikke tas med i Fiskeridirektoratet sin kartlegging, skrev Bye i et brev til Fiskeridirektoratet etter at de hadde hatt sitt første forberedende møte.

 

Til regionene

Bakteppet for dette er at regionene skal overta ansvaret for fiskerihavene etter 1. januar 2020. Gjennom denne kartleggingen vil de to statlige etatene sikre at det ikke blir overført havner til regionene som ikke oppfyller kriteriene for å være en slik havn.

Trolig vil Fiskeridirektoratet vil trenge om lag et halvt år på dette oppdraget.

- Vi er positve til å bidra i denne prosessen og hjelper gjerne Kystverket, sier Marianne Bø som leder arealseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Opprettet 08.02.2018 09:25. Sist oppdatert 08.02.2018 09:25

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS