Kyst og Fjord

Kartlegger fiskerihavnene

På oppdrag fra Kystverket går Fiskeridirektoratet nå i gang med å kartlegge aktiviteten i Norges fiskerihavner. Det er blant annet med tanke på regionenes ansvars-overtakelse av disse om knappe to år.

De nye regionene skal overta ansvaret for fiskerihavnene, og i forkant skal aktiviteten kartlegges. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

 

Kystverket og Fiskeridirektoratet skal i et felles møte 5. februar diskutere veien videre i dette arbeidet. Alle fem regionene i begge direktoratene vil være involvert.

Det er avdelingsdirektør Vigdis Bye som leder arbeidet i Kystverket. Hun har ansvaret for avhending av fiskerihavner i etaten.

 

Totalvurdering

På spørsmål om hvilke kriterier som må oppfylles for at ei fiskerihavn i fortsettelsen skal ha en slik betegnelse svarer Bye slik:

- Det er ulike ting som legges til grunn. For eksempel hvor mange fiskere på blad A og blad B som sogner til ei havn. Det vil også telle med om det er næringsrelatert fiskeriaktivitet der. Når opplysningene er samlet inn, vil vi ut fra en totalvurdering konkludere hvor det er fiskerihavn og hvor det ikke er riktig å bruke dette utrykket, sier hun til Kyst og Fjord.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt mandat til arbeidet og dermed bedt om denne gjennomgangen.

Det er nå syv år siden sist gang de to direktoratene gjorde en ligende undersøkelse.

 

Havner med fysiske anlegg

- Kystverket vil identifisere alle statlige fiskerihavner i en felles oversikt, på tilsvarende måte som i 2011 da Fiskeridirektoratet ga Kystverket gode tilbakemeldinger, og som i ettertid har vært til stor nytte for Kystverket i det daglige arbeidet. Kartleggingen som Fiskeridirektoratet skal gjøre i denne omgangen vil kun omfatte de havnene som har fysiske anlegg, dvs. at rene utdypingshavner ikke tas med i Fiskeridirektoratet sin kartlegging, skrev Bye i et brev til Fiskeridirektoratet etter at de hadde hatt sitt første forberedende møte.

 

Til regionene

Bakteppet for dette er at regionene skal overta ansvaret for fiskerihavene etter 1. januar 2020. Gjennom denne kartleggingen vil de to statlige etatene sikre at det ikke blir overført havner til regionene som ikke oppfyller kriteriene for å være en slik havn.

Trolig vil Fiskeridirektoratet vil trenge om lag et halvt år på dette oppdraget.

- Vi er positve til å bidra i denne prosessen og hjelper gjerne Kystverket, sier Marianne Bø som leder arealseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Opprettet 08.02.2018 09:25. Sist oppdatert 08.02.2018 09:25

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS