×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kjøper hotell på Svalbard

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK), som er et heleid selskap under Nærings- og fiskeridepartementet, kjøper ut Hurtigruten Svalbards bygninger på Svalbard. Pris: 690 millioner kroner.

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil styrke Store Norske på Svalbard. Stortinget tar den endelige avgjørelsen. Foto: NFD

- Avtalen mellom Store Norske og Hurtigruten er inngått på kommersielle vilkår og transaksjonen skal gi en forretningsmessig avkastning. Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert transaksjonen ved hjelp av finansiell og juridisk rådgiver, skriver departementet i en pressemelding.

Hoteller, boliger og næringslokaler
Kjøpet inkluderer hoteller, boliger og næringslokaler. Partene inngår også en langsiktig avtale om at Hurtigruten skal stå for drift av hotellene.

– Store Norske er en sentral aktør på Svalbard. Selskapet er allerede aktiv innenfor eiendomsforvaltning lokalt, og har næringseiendom som ett av flere satsingsområder. Kjøpet av disse bygningene passer godt inn i Store Norskes strategi, og vil styrke selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

For å gjennomføre kjøpet, får Store Norske et direkte tilskudd fra departementet på 276 millioner kroner, 40 prosent av kjøpesummen, mens resten finansieres ved hjelp av et lån fra departementet. 105 millioner kroner er avhengig av at Hurtigruten oppnår sine vekst- og omsetningsmål for hotelldriften.

- Kommersielle vilkår
- Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med finansiering på kommersielle vilkår, gjennom egenkapital til Store Norske (40 prosent av beløpet) og lån (60 prosent). NFDs tilslutning og bidrag gis med forbehold om samtykke fra Stortinget. Departementet vil legge frem saken for behandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, heter det i pressemeldinga.

På forsiden nå