Kyst og Fjord

Kjøper to anlegg i Finnmark

Brødrene Karlsen AS, Gunnar Klo AS og Coast AS har gått sammen om å kjøpe Polar Seafoods anlegg i Finnmark.

Representanter for de nye eierne var mandag på befaring i Kjøllefjord, her sammen med Lebesby-ordfører Stine Akselsen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Daglig leder i Husøy-selskapet Brødrene Karlsen AS, Rita Karlsen sier til Kyst og Fjord at motivasjonen for oppkjøpet er at de tre selskapene har jobbet godt sammen over tid, og fant det naturlig å gjøre et slikt fremstøt sammen for å styrke hvitfisksatsingen.
- Og da er Finnmark et godt sted å være?
- Ja, er jo i Nordland og Troms, så da så vi det naturlig å være der også for å være leverings dyktig gjennom hele året.

 

Rita Karlsen varsler ingen revolusjoner for de to anleggene.

- Dette er det markedet som bestemmer. Begge disse anleggene driver for det meste mottak og salg direkte ut, og slik vil vi nok fortsette, sier Karlsen. Både hennes selskap og Gunnar Klo driver utstrakt saltfiskproduksjon, men motivasjonen er ikke først og fremst å skaffe råstoff til denne virksomheten.

- Vi får se hvordan behovene blir. Polar Seafood-anleggene opererer i dag på et internasjonalt marked, og det regner jeg med at de vil fortsette med. Dette gjør vi primært for å styrke vår inngang i markedene vi jobber mot, gjennom å ha en bedre råstoffbase året rundt, sier Karlsen.

 

Mottaket i Berlevåg tar ifølge Karlsen imot rundt 6.000 tonn fisk i året, og noe mindre i Kjøllefjord.
- Men anlegget i Kjøllefjord er helt nytt, og vi har store forventninger til det som skal skje der. Vi gleder oss veldig til å komme skikkelig i gang, sier Karlsen.

Opprettet 07.01.2019 13:39. Sist oppdatert 07.01.2019 13:40

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS