Kyst og Fjord

Klar for flere båtkjøp

Gunnar Klo AS har minoritetspost også i denne båten. Og kommer den en dag for salg, er ikke selskapet et øyeblikk i tvil om at de vil søke dispensasjon for den også.

Denne båten eier Gunnar Klo AS 49 prosent av. "Øyland" er ikke for salg, men om den en dag blir det, leverer selskapet ny dispensasjonssøknad. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

For et selskap som har ett bein i rødfisk og ett i hvitfisk var adgangen til å eie et kystfartøy en viktig strategisk avklaring med tanke på fremtiden for hvitfisk-delen. Far Gunnar Jarl og sønn Kristian Klo ser nå en langt bedre fremtid for hvitfisken, og sier de kommer til å være aktive i båtmarkedet.

Gunnar Jarl og Kristian Klo er klare for å gjøre de båtkjøp som kreves for å sikre råstofftilgangen.

Gunnar Jarl og Kristian Klo er klare for å gjøre de båtkjøp som kreves for å sikre råstofftilgangen.

Fra før har selskapet signalisert at de vil skifte ut 15 meter lange «Morgenstjerne» med en 70-foting, og strukturere den opp med flere kvoter. Nå slår industriselskapet fast at de også vil skaffe flere båter hvis det blir nødvendig. I tillegg til engasjementet i «Morgenstjerne» har selskapet en 49 prosent aksjepost i 14,6 meter lange «Øyland».
- Nå drives jo den av unge folk som ikke har signalisert at de vil ut, men om det en dag skulle bli snakk om salg av den båten vil vi levere ny søknad om dispensasjon. Vi kommer ikke til å godta at noen andre kjøper båter som vi i dag har eierskap i, sier Gunnar Jarl.

Han utelukker heller ikke at noen i selskapet skaffer seg en posisjon på blad B, slik at man kan vokse ytterligere i kvotemarkedet.

- Vi gjør dette fordi vi må. Vi vurderer ikke disse grepene fordi vi ønsker å spekulere vilt i kvoter, vi gjør det for å skaffe oss råstoff, sier Kristian. 

Les mer i denne ukes papirutgave av Kyst og Fjord.
Klikk her for å kjøpe en digital enkeltutgave eller bli abonnent. 

Opprettet 17.11.2017 08:16. Sist oppdatert 17.11.2017 08:27

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS