Kyst og Fjord

Klar for flere båtkjøp

Gunnar Klo AS har minoritetspost også i denne båten. Og kommer den en dag for salg, er ikke selskapet et øyeblikk i tvil om at de vil søke dispensasjon for den også.

Denne båten eier Gunnar Klo AS 49 prosent av. "Øyland" er ikke for salg, men om den en dag blir det, leverer selskapet ny dispensasjonssøknad. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

For et selskap som har ett bein i rødfisk og ett i hvitfisk var adgangen til å eie et kystfartøy en viktig strategisk avklaring med tanke på fremtiden for hvitfisk-delen. Far Gunnar Jarl og sønn Kristian Klo ser nå en langt bedre fremtid for hvitfisken, og sier de kommer til å være aktive i båtmarkedet.

Gunnar Jarl og Kristian Klo er klare for å gjøre de båtkjøp som kreves for å sikre råstofftilgangen.

Gunnar Jarl og Kristian Klo er klare for å gjøre de båtkjøp som kreves for å sikre råstofftilgangen.

Fra før har selskapet signalisert at de vil skifte ut 15 meter lange «Morgenstjerne» med en 70-foting, og strukturere den opp med flere kvoter. Nå slår industriselskapet fast at de også vil skaffe flere båter hvis det blir nødvendig. I tillegg til engasjementet i «Morgenstjerne» har selskapet en 49 prosent aksjepost i 14,6 meter lange «Øyland».
- Nå drives jo den av unge folk som ikke har signalisert at de vil ut, men om det en dag skulle bli snakk om salg av den båten vil vi levere ny søknad om dispensasjon. Vi kommer ikke til å godta at noen andre kjøper båter som vi i dag har eierskap i, sier Gunnar Jarl.

Han utelukker heller ikke at noen i selskapet skaffer seg en posisjon på blad B, slik at man kan vokse ytterligere i kvotemarkedet.

- Vi gjør dette fordi vi må. Vi vurderer ikke disse grepene fordi vi ønsker å spekulere vilt i kvoter, vi gjør det for å skaffe oss råstoff, sier Kristian. 

Les mer i denne ukes papirutgave av Kyst og Fjord.
Klikk her for å kjøpe en digital enkeltutgave eller bli abonnent. 

Opprettet 17.11.2017 08:16. Sist oppdatert 17.11.2017 08:27

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS