×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Klar for reguleringsmøte

Tore Josefsen fra Hammerfest er en av åtte representanter som Norges fiskarlag stiller med under årets reguleringsmøte som starter i dag.

Tore Mosesen fra Hammerfest er med i fiskarlagets omfattende delegasjon under årets reguleringsmøte. Foto: Øystein Ingilæ

Norges Fiskarlag stiller svært godt forberedt under Fiskeridirektørens reguleringsmøte i Bergen onsdag og torsdag - som er et rådgivende møte i forkant av planleggingen av reguleringen for 2020. 

Det er fiskeridirektør Liv Holmefjord som leder Reguleringsmøtet. Hun har invitert en rekke innspillsaktører til todagersmøtet. Norges Fiskarlag deltar med i alt åtte fiskere/tillitsmenn og ansatte.

-Fiskarlagets delegasjon er satt sammen av fiskere og tillitsmenn på ulike områder i næringen, samt at vi er flere ansatte i organisasjonen som også deltar for å oppnå en bredest mulig representasjon og kompetanse inn i møtet. Reguleringsmøtet er en viktig arena, spesielt siden novembermøtet er en arena for tilrettelegging og innspill knyttet til reguleringsopplegget for det neste året, sier Jan Birger Jørgensen som leder Fiskarlagets mannsterke delegasjon.

Norges Fiskarlags delegasjon består av følgende representanter:

  • Kåre Heggebø
  • Sigvald Berntsen
  • Tore Mosesen
  • Valter Rasmussen
  • Sturla Roald (1. dag)
  • Nina Rasmussen (2. dag)
  • Carl Fredrik Aamodt
  • Jan Birger Jørgensen.

På forsiden nå