Kyst og Fjord

Klar for ungdomsfiske?

Er du mellom 12 og 25 år og klar for sommerjobb? Fiskeridirektoratet er i hvert fall klar for å gi deg de nødvendige tillatelsene.

Alt klart for ungdomsfiske. Nå lyser Fiskeridirektoratet ut sommerjobbene.

Foto: Therese Wahl
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Alle som fisker etter sommerjobb kan nå registrere seg hos Fiskeridirektoratet, skriver direktoratet, som viser til at rognkjeksfisket er rett rundt hjørnet (åpner i morgen) og at sommerjobbsesongen dermed er i gang. Ordninga gjelder for hele landet fra og med 18. juni og til og med 10. august 2018, og favner om alle fiskeslag i de vanlige fiskeriene langs kysten. Unntaket er altså rognkjeksen, der du kan starte allerede i morgen, lørdag 12. mai.

Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge en inngang til fiskeryrket.

Fortsatt gammel ordning
Opplegget er det samme som i fjor, til tross for at Stortinget har bedt regjeringa utrede utvidelser.

- Dette arbeidet er ikke helt ferdigstilt ennå. Departementet har valgt å videreføre forskriften. Men dersom arbeidet ender med en anbefaling om endring, vil den aktuelle forskriften bli rettet opp etter behov, anfører direktoratet, skriver direktoratet på egen nettside.

Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsgrunner ikke delta i ordninga.

Påmeldingsskjema og denslags finner du her:

Opprettet 11.05.2018 07:36. Sist oppdatert 11.05.2018 07:41

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS