Kyst og Fjord

Klare for ny skreifestival

Myre er nok en gang klar til å erklære seg som skreihovedstad, når de 12. februar drar i gang en ny utgave av Vesterålen Skreifestival.

VM i tungeskjæring er en av de mange velkjente innslagene på programmet, også for årets utgave av Vesterålen Skreifestival.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.no

Skreifestivalen på Myre må sies å være en god miks av folkefest og bransjefest. I tillegg til å hente inn populære artister, kokker og andre krefter som sørger for å dra menigmann opp av sofaen, kjøres det flere bransjerettede arrangementer. Den store skreikonferansen er for lengst innarbeidet som en av festivalens viktigste møteplasser, og i år består foredragsrekka av Knut Korsbrekke fra Havforskninga, Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge, Svein Ove Haugland fra Råfisklaget, Renate Larsen fra Sjømatrådet, Sig Dagny Aasvik fra Vesterålen Regionråd, og mange flere.
Det hele kulminerer i en debatt om EØS-avtalen, før dagen avsluttes på puben «Stedet» hvor det blir lagt opp til enda mer debatt, nå i en litt mer løs og ledig tone.

Stilles større krav

I år blir det også arrangert hvitfiskseminar i regi av FHF, der det blir fokus på kunstig agn, fangstbegrensning i snurrevad, teinefiske etter torsk, biogarn, matsvinn i næringa, restråstoff og mye, mye mer.

Selvsagt kjøres også det årlige VM i tungeskjæring, der små og store får vist hva de duger til med kniven, redningsskøytebesøk, fileskjæringskurs og annen moro for folk flest.

Leder for festivalen, Johnny Rinde Johansen sier til Kyst og Fjord at festivalen i år tar enda et skritt videre i profesjonaliseringen av arrangementet.
- Det handler om at det blir stilt større krav til oss som arrangører. Både eierne og sponsorene ønsker seg et skikkelig opplegg, der det skal være profesjonell produksjon på lyd, lys, dekorasjoner slik at både gjester og de som bidrar med innhold kan føle at alt skjer i en hyggelig atmosfære.

Opprettet 30.01.2019 10:23. Sist oppdatert 30.01.2019 10:23

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS