Kyst og Fjord

Klart for kystflåten

I dag åpnes loddefisket i Barentshavet for kystflåten. Salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget, forventer imidlertid ikke noen store loddeslag før fangsttakten er blitt større.

I dag kan også kystflåten starte jakten på lodde.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Årets første loddefangst i Barentshavet ble tatt allerede torsdag da Vikingbank kunne melde inn en fangst på 950 tonn.

- Denne var tatt i sørvestkanten av Nordkappbanken, der det rapporteres om gode mengder lodde, men størrelsen er liten med samfengt på 53 stk eller mer per kilo. Med slike størrelser er den lite attraktiv til konsum og fangsten går også da til mel/olje , sier Garvik til sildelaget nettside.

Før øyeblikket er det ingen andre fartøy på dette fisket, men Sildelaget forventer at flere kommer til når fisket på Island tar slutt.

Fra kystflåten som slipper til i dag forventer ikke Garvik noe umiddelbart trykk, men tror det tar en tid før fangstakten er blitt større i Barentshavet.

Loddesesongen ved Island har for øvrig vært vanskelig. Ved utgangen av forrige uke var det bare tatt 25 000 tonn av kvoten på knappe 74 000 tonn.

-Med 49 000 tonn igjen på kvoten så håper vi på god kontinuitet i fisket fremover og gode værforhold slik at vi kan redde restkvantumet, forhåpentligvis alt sammen , frem til fisket avsluttes den 22. februar, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

I tillegg til de 30 fartøyene som nå er på utseiling og som er tillatt i islandsk sone samtidig, ligger det ytterlige 22 fartøy på vent, sier Garvik.

En del av fartøyene på Island har satt kurs for kolmulefeltene etter som de avslutter loddefisket

Opprettet 19.02.2018 07:20. Sist oppdatert 19.02.2018 07:20

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS