Kyst og Fjord

Klart for kystflåten

I dag åpnes loddefisket i Barentshavet for kystflåten. Salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget, forventer imidlertid ikke noen store loddeslag før fangsttakten er blitt større.

I dag kan også kystflåten starte jakten på lodde.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Årets første loddefangst i Barentshavet ble tatt allerede torsdag da Vikingbank kunne melde inn en fangst på 950 tonn.

- Denne var tatt i sørvestkanten av Nordkappbanken, der det rapporteres om gode mengder lodde, men størrelsen er liten med samfengt på 53 stk eller mer per kilo. Med slike størrelser er den lite attraktiv til konsum og fangsten går også da til mel/olje , sier Garvik til sildelaget nettside.

Før øyeblikket er det ingen andre fartøy på dette fisket, men Sildelaget forventer at flere kommer til når fisket på Island tar slutt.

Fra kystflåten som slipper til i dag forventer ikke Garvik noe umiddelbart trykk, men tror det tar en tid før fangstakten er blitt større i Barentshavet.

Loddesesongen ved Island har for øvrig vært vanskelig. Ved utgangen av forrige uke var det bare tatt 25 000 tonn av kvoten på knappe 74 000 tonn.

-Med 49 000 tonn igjen på kvoten så håper vi på god kontinuitet i fisket fremover og gode værforhold slik at vi kan redde restkvantumet, forhåpentligvis alt sammen , frem til fisket avsluttes den 22. februar, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

I tillegg til de 30 fartøyene som nå er på utseiling og som er tillatt i islandsk sone samtidig, ligger det ytterlige 22 fartøy på vent, sier Garvik.

En del av fartøyene på Island har satt kurs for kolmulefeltene etter som de avslutter loddefisket

Opprettet 19.02.2018 07:20. Sist oppdatert 19.02.2018 07:20

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS