Kyst og Fjord

Klart for kystflåten

I dag åpnes loddefisket i Barentshavet for kystflåten. Salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget, forventer imidlertid ikke noen store loddeslag før fangsttakten er blitt større.

I dag kan også kystflåten starte jakten på lodde.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Årets første loddefangst i Barentshavet ble tatt allerede torsdag da Vikingbank kunne melde inn en fangst på 950 tonn.

- Denne var tatt i sørvestkanten av Nordkappbanken, der det rapporteres om gode mengder lodde, men størrelsen er liten med samfengt på 53 stk eller mer per kilo. Med slike størrelser er den lite attraktiv til konsum og fangsten går også da til mel/olje , sier Garvik til sildelaget nettside.

Før øyeblikket er det ingen andre fartøy på dette fisket, men Sildelaget forventer at flere kommer til når fisket på Island tar slutt.

Fra kystflåten som slipper til i dag forventer ikke Garvik noe umiddelbart trykk, men tror det tar en tid før fangstakten er blitt større i Barentshavet.

Loddesesongen ved Island har for øvrig vært vanskelig. Ved utgangen av forrige uke var det bare tatt 25 000 tonn av kvoten på knappe 74 000 tonn.

-Med 49 000 tonn igjen på kvoten så håper vi på god kontinuitet i fisket fremover og gode værforhold slik at vi kan redde restkvantumet, forhåpentligvis alt sammen , frem til fisket avsluttes den 22. februar, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

I tillegg til de 30 fartøyene som nå er på utseiling og som er tillatt i islandsk sone samtidig, ligger det ytterlige 22 fartøy på vent, sier Garvik.

En del av fartøyene på Island har satt kurs for kolmulefeltene etter som de avslutter loddefisket

Opprettet 19.02.2018 07:20. Sist oppdatert 19.02.2018 07:20

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS