×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Klart for loddefiske

Fiskeridirektoratet har fastsatt utseilingsrekkefølge i loddefisket i Barentshavet for trål- og kystgruppen.

Lodderegulering for kyst og trål er fastsatt.

Utseilingsrekkefølgen for disse gruppene er foretatt ved loddtrekning. I første omgang sendes det ut åtte fartøy i trålgruppen og 30 fartøy i kystgruppen. Fartøy som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet må melde fra til Norges Sildesalgslag snarest slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag.

Fartøy som tar utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 200 tonn. Fartøy i trålgruppen som tar utseiling tildeles en maksimalkvote innenfor en faktor på 1,2.

Det er ikke foretatt loddtrekning for ringnotgruppen. Ringnotfartøy tildeles maksimalkvote innenfor en faktor på 0,69.

På forsiden nå