Kyst og Fjord

Klart for skreifestivalen

I dag starter skreifestivalen i Vikna, få uker etter skreifestivalen på Myre. - Egentlig er det jo vår festival som er nummer én, siden vi har holdt på i 20 år nå.

Skreifestivalen vil ha oppsetninger av vandreteateret. Her fra en av øvelsene.

Foto: Anne Grete Walaunet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det sier prosjektleder Anne Grete Nygård Walaunet til Kyst og Fjord. Hun er til daglig ansatt i Kystmuseet Norveg i Rørvik, og museet har også en sentral plass i arrangementet.

- Men siden skreien kommer seinere til Vikna enn Vesterålen, må også festivalen nødvendigvis komme etter, legger hun til.

Nesten 100 unger tjuvstartet med Barnas Studietur på Nordbruket tirsdag formiddag. I dag onsdag er det Barnas Skreifestival med to forestillinger på Heimbrygga i regi av Kystmuseet Norveg og mellom forestillingene er det et fargesprakende Rogntog med ca. 250 barnehagebarn i Rørvik sentrum. På kvelden er det konsert med Variabel på Kysthotellet, og deretter er festivalen skikkelig i gang fra torsdag.

Dugnad

20-årsjubilanten er et skikkelig dugnadsprosjekt, der ikke en gang prosjektlederen vet hva som er totalbudsjettet.

– Aktørene har sine egne budsjetter og trår til med egne midler. Ta for eksempel flere ekstraturer med hurtigbåten «Foldafjord», teater med 100 amatørskuespillere eller innsats fra voksenopplæringa, som stiller med eksotisk tilbereding av skrei signerte våre nye landsmenn. Skal noen regne på dette, kommer man fort opp i flere hundre tusen kroner, men noen slik utregning tviler jeg på at noen har gjort, sier hun.

Fremveksten av en kystby

Det var særlig på slutten av 1800-tallet at folketallet i Vikna på alvor tok fart. I perioden 1876 – 1891 økte befolkningen med over 40 prosent, og kystbyen Rørvik begynte å vokse fram. Fredag skal historien gjenskapes, med premiere på vandreteateret «Rørvik… den første lille by på en øy..». Catrine Telle har regissert forestillinga, som teller i overkant av 100 amatørskuespillere og 15-16 scener/tablåer.

- Da blir det mørklagt i Rørvik sentrum. Vi skal tilbake til 1907, sier Nygård Walaunet.

I alt skal publikum i grupper vandre gjennom sentrum 14 ganger i løpet av helga.

Vandsøya

Vandsøya er en annen historisk plass i Vikna. Her blir det action, med 30-40 båter og skreifiske live, base på Sverresborg, den indre sjømannsmisjons base her ute gjennom mange år, og ekstraturer med buss og båt for at folk skal få oppleve det ekte skreifisket. Fisketur med skipper på Namdalskysten og fiskekonkurranse fra land eller båt er andre tilbud i samme kurven. Skrei-quiz på Heimbrygga, og kokkekurs på Ytre Namdal videregående skole er heller ikke langt unna, heller ikke rorbupub med levende musikk, skreidag med fiskarbondens marked, pubkveld hos Folla Kystlag eller havets festbord ved Kysthotellet Rørvik.

- Vi har jobbet hardt for at 20-årsjubileet blir husket. Nå tror vi at vi skal kunne ha noe for enhver smak, sier Anne Grete Nygård Walaunet.

Opprettet 14.03.2018 07:35. Sist oppdatert 14.03.2018 07:35

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS