Kyst og Fjord

Klart for skreifestivalen

I dag starter skreifestivalen i Vikna, få uker etter skreifestivalen på Myre. - Egentlig er det jo vår festival som er nummer én, siden vi har holdt på i 20 år nå.

Skreifestivalen vil ha oppsetninger av vandreteateret. Her fra en av øvelsene.

Foto: Anne Grete Walaunet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det sier prosjektleder Anne Grete Nygård Walaunet til Kyst og Fjord. Hun er til daglig ansatt i Kystmuseet Norveg i Rørvik, og museet har også en sentral plass i arrangementet.

- Men siden skreien kommer seinere til Vikna enn Vesterålen, må også festivalen nødvendigvis komme etter, legger hun til.

Nesten 100 unger tjuvstartet med Barnas Studietur på Nordbruket tirsdag formiddag. I dag onsdag er det Barnas Skreifestival med to forestillinger på Heimbrygga i regi av Kystmuseet Norveg og mellom forestillingene er det et fargesprakende Rogntog med ca. 250 barnehagebarn i Rørvik sentrum. På kvelden er det konsert med Variabel på Kysthotellet, og deretter er festivalen skikkelig i gang fra torsdag.

Dugnad

20-årsjubilanten er et skikkelig dugnadsprosjekt, der ikke en gang prosjektlederen vet hva som er totalbudsjettet.

– Aktørene har sine egne budsjetter og trår til med egne midler. Ta for eksempel flere ekstraturer med hurtigbåten «Foldafjord», teater med 100 amatørskuespillere eller innsats fra voksenopplæringa, som stiller med eksotisk tilbereding av skrei signerte våre nye landsmenn. Skal noen regne på dette, kommer man fort opp i flere hundre tusen kroner, men noen slik utregning tviler jeg på at noen har gjort, sier hun.

Fremveksten av en kystby

Det var særlig på slutten av 1800-tallet at folketallet i Vikna på alvor tok fart. I perioden 1876 – 1891 økte befolkningen med over 40 prosent, og kystbyen Rørvik begynte å vokse fram. Fredag skal historien gjenskapes, med premiere på vandreteateret «Rørvik… den første lille by på en øy..». Catrine Telle har regissert forestillinga, som teller i overkant av 100 amatørskuespillere og 15-16 scener/tablåer.

- Da blir det mørklagt i Rørvik sentrum. Vi skal tilbake til 1907, sier Nygård Walaunet.

I alt skal publikum i grupper vandre gjennom sentrum 14 ganger i løpet av helga.

Vandsøya

Vandsøya er en annen historisk plass i Vikna. Her blir det action, med 30-40 båter og skreifiske live, base på Sverresborg, den indre sjømannsmisjons base her ute gjennom mange år, og ekstraturer med buss og båt for at folk skal få oppleve det ekte skreifisket. Fisketur med skipper på Namdalskysten og fiskekonkurranse fra land eller båt er andre tilbud i samme kurven. Skrei-quiz på Heimbrygga, og kokkekurs på Ytre Namdal videregående skole er heller ikke langt unna, heller ikke rorbupub med levende musikk, skreidag med fiskarbondens marked, pubkveld hos Folla Kystlag eller havets festbord ved Kysthotellet Rørvik.

- Vi har jobbet hardt for at 20-årsjubileet blir husket. Nå tror vi at vi skal kunne ha noe for enhver smak, sier Anne Grete Nygård Walaunet.

Opprettet 14.03.2018 07:35. Sist oppdatert 14.03.2018 07:35

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS