Kyst og Fjord

Klo vil bygge seg opp

Tillatelsen til å eie «Morgenstjerne» er bare inngangsbilletten til at Gunnar Klo AS får bygge seg opp med flere kystkvoter.

Gunnar Jarl Klo er historiens første industri-eier som får lov å eie en kystfiskebåt.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

I går ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg har gitt grønt lys for historiens første dispensasjon fra deltakerloven for et kystfartøy. Lovanvendelsen er nøyaktig den samme som for Lerøy og Nergårds eierskap til industri-trålerne, får Kyst og Fjord opplyst fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Kyst og Fjord har ennå ikke fått Gunnar Jarl Klo i tale, men i en kommentar til Fiskeribladet, sier industri-nestoren på Myre at han har konkrete planer om å skifte ut 15 meter store «Morgenstjerne» med en 70-foting og anskaffe et større kvotegrunnlag.

- Kvotene vi har i dag gir oss mulighet til å anskaffe oss en båt opp til 21 meter. Det vil gi oss en langt bedre forutsening for videre drift av bedriften, sier Gunnar Jarl Klo til Fiskeribladet.no 

Og det er ingen hvem som helst som nå legger ut på handletur i kystkvotemarkedet. Gunnar Klo AS har riktignok slitt med lønnsomheten i hvitfisk-delen av virksomheten sin, men inntektene fra lakseoppdrett gjennom selskapet Øyfisk, har de siste årene sørget for en solid bunnlinje i konsernet. I 2016 hadde Gunnar Klo AS et årsresultat på 49 millioner kroner, i 2015 var resultatet 9,8, og i 2014 var årsresultatet 30,3 millioner kroner.  

Selskapet står i 2016 notert for en egenkapital på 200 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjør 160 millioner kroner. 

Opprettet 09.11.2017 12:17. Sist oppdatert 09.11.2017 12:44

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS