Kyst og Fjord

Klo vil bygge seg opp

Tillatelsen til å eie «Morgenstjerne» er bare inngangsbilletten til at Gunnar Klo AS får bygge seg opp med flere kystkvoter.

Gunnar Jarl Klo er historiens første industri-eier som får lov å eie en kystfiskebåt.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

I går ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg har gitt grønt lys for historiens første dispensasjon fra deltakerloven for et kystfartøy. Lovanvendelsen er nøyaktig den samme som for Lerøy og Nergårds eierskap til industri-trålerne, får Kyst og Fjord opplyst fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Kyst og Fjord har ennå ikke fått Gunnar Jarl Klo i tale, men i en kommentar til Fiskeribladet, sier industri-nestoren på Myre at han har konkrete planer om å skifte ut 15 meter store «Morgenstjerne» med en 70-foting og anskaffe et større kvotegrunnlag.

- Kvotene vi har i dag gir oss mulighet til å anskaffe oss en båt opp til 21 meter. Det vil gi oss en langt bedre forutsening for videre drift av bedriften, sier Gunnar Jarl Klo til Fiskeribladet.no 

Og det er ingen hvem som helst som nå legger ut på handletur i kystkvotemarkedet. Gunnar Klo AS har riktignok slitt med lønnsomheten i hvitfisk-delen av virksomheten sin, men inntektene fra lakseoppdrett gjennom selskapet Øyfisk, har de siste årene sørget for en solid bunnlinje i konsernet. I 2016 hadde Gunnar Klo AS et årsresultat på 49 millioner kroner, i 2015 var resultatet 9,8, og i 2014 var årsresultatet 30,3 millioner kroner.  

Selskapet står i 2016 notert for en egenkapital på 200 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjør 160 millioner kroner. 

Opprettet 09.11.2017 12:17. Sist oppdatert 09.11.2017 12:44

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS