×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Knallhard tone mot Fiskarlaget nord

Jan Fredriksen gikk i sin åpningstale til årsmøtet hardt ut og beskyldte sin kollega i Fiskarlaget Nord for å fare med usannheter.

Jan Fredriksen er klar på at ansvaret for sammenslåingshavari ikke ligger i Nordland. Foto: Erik Jenssen

Ett år etter at Nordland fylkes fiskarlag vedtok å innlede sammenslåingsprosess med Fiskarlaget nord, har tonen surnet betraktelig. På fjorårets årsmøte punkterte nordlandsfiskerne hovedorganisasjonens drøm om et tredelt fiskarlag med lik innflytelse mellom et fremtidig Fiskarlaget sør, Fiskarlaget nord og Fiskebåt.

I tiden etter årsmøtet har det vært holdt flere møter mellom de to lagenes, men istedenfor å avklare grunnlag for å gå videre, har man avklart at lagene står for langt fra hverandre. I midten av januar gikk Fiskarlaget nord ut med en pressemelding der de gjorde det klart at prosessen med å holde felles årsmøte ble stilt i bero fordi det var lite sannsynlig at man ville greie å bli enige om sammenfattende vedtak.

Les også: Lever drømmen om Nord-Norges fiskarlag? (innlogging) 

Det nylig avholdte årsmøtet i Fiskarlaget nord brakte ikke de to lange særlig nærmere hverandre. Her vedtok fiskerne i Troms og Finnmark at de i fremtiden vil opptre med en stadig tydeligere stemme på egne vegne, uten å se hen til hva organisasjonen for øvrig mener.

«Kom ikke på tale»
I sin årsmøtetale legger Fredriksen ansvaret for situasjonen på Fiskarlaget Nord. 

- Fiskarlaget Nord signaliserte på et tidlig tidspunkt at de var opptatt av å få til et Nord-Norges Fiskarlag som var slagkraftig og som ville ha ressurser til å få frem medlemmenes syn samtidig som det skulle gi et godt grunnlag for en økning i medlemsmassen. Det ble gjennomført drøftinger med Fiskarlaget Nord og alle var positive til å få til en sammenslåing. Da vi i Nordland Fylkes Fiskarlag foreslo at det til grunn for sammenslåingen burde det ligge et rammeverk eller settes ned noen pilarer som årsmøtene i de respektive laga kunne ha som basis for et endelig vedtak om sammenslåing møtte vi sterk motstand. Det kom ikke på tale var meldingen fra Nord. Forslaget ble avvist kontant slik at vi kom aldri til noen drøfting verken hvilke saker som skulle inngå eller hvordan disse skulle håndteres.

- Ikke sant
- Når så styreleder Roger Hansen fra talerstolen i sitt eget årsmøte står frem og sier at vi krevde å få et nei til struktur under 11 meter, og at dette var en av grunnene til at diskusjonen strandet, så er det ikke sant. Struktur under 11 meter ble nevnt som et eksempel på en sak vi burde si noe om. Det ble aldri noen drøfting om denne eller andre lignende saker.

Henges ut
- Jeg reagerer også på hvordan styret i Fiskarlaget Nord beskriver saken i saksnotatet til sitt årsmøte der enkelte i Nordland Fylkes Fiskarlag beskrives som "dominerende krefter" med tilknytning til Fiskebåt og som henges ut for å ha torpedert hele prosessen. Jeg kan imidlertid forsikre årsmøtet om at ledelsen i Nordland Fylkes Fiskarlag har stått samlet i et forsøk på å få til en sammenslåing med Fiskarlaget Nord, sa Fredriksen.

- Har stengt døren
- Med det vedtaket som årsmøtet i Fiskarlaget Nord gjorde for noen dager siden kan det se ut laget egentlig har stengt døren for videre drøftinger om sammenslåing til et Nord-Norges Fiskarlag. Det tar jeg til etterretning og så får vi ta en prat med Fiskarlaget Midt-Norge den dagen de eventuelt er klar for det, sa Fredriksen, som mener ledelsen og styret i Nordland fylkes fiskarlag gjorde så godt de kunne i forhold til å følge opp årsmøtevedtaket fra i fjor. 

- Dessverre lyktes vi ikke med det.

På forsiden nå