×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kongekrabbe, en ulykke for Vardø?

Debatt

Ole Klaudiussen er ikke enig i fremstillingen av kongekrabben som et problem for Vardø.

KYST og FJORD rapporterer i sitt nr 14 fra Vardø. I hovedsak dreier det seg om utsikter og nye positive muligheter i forbindelse med ny skjermingsmolo og andre forbedringer i havna.

Jeg stusser imidlertid over ingressen på første side, hvor Kent Are Esbensen siteres på at «Kongekrabben har på mange måter blitt ei ulykke siden flere fiskere er i åpen gruppe».

Etter min mening blir resonnementet feil av flere årsaker:

  • Jeg kan ikke se at gjeldende forvaltning og fordeling av kongekrabbe hindrer noen i å etablere seg som helårsfisker.
  • Gjeldende ordning utgjør en lavterskel inn i fiskeryrket som gjør at flere har funnet grunnlag for et levelig utbytte i Øst-Finnmark. Det har demmet opp for fraflytting og ført til økt aktivitet på mange mindre steder, også i Vardø.
  • De som deltar i Åpen gruppe er som regel bofaste der de fisker fra. Mange har familie som har behov for barnehage, skole, andre offentlige servicetilbud og er bidragsytere i sosiale sammenhenger.
  • Det de fisker for legges i stor grad igjen på stedet de bor, det være seg i matbutikken, til andre forbruksting, kjøp av bruk og tekniske tjenester til båt osv.

Det kan ikke være tvil om at økningen i antall fiskere i Vardø har dempet en negativ befolkningsutvikling og bidratt til flytting til og aktivitet i kommunen. En reduksjon av driftsgrunnlaget for denne gruppen har neppe vesentlig betydning for om det vil etablere seg flere helårsfiskere.

Så kan vi fort bli enige om at en forhåpentlig ny skjermingsmolo vil kunne bidra til flere større båter og flere helårsfiskere.

På forsiden nå