Kyst og Fjord

Kongekrabben på høring

Her er fiskeridirektørens forslag til regulering av kongekrabbefisket for 2018, der det foreslås å la hele Vest-Finnmark få være med i fisket.

Nå foreligger forslaget til neste års kongekrabberegulering. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I høringsnotatet foreslås det å i all hovedsak videreføre de samme vilkårene som i år. Men ettersom Stortinget har bedt regjeringen vurdere om fartøyeiere fra hele Finnmark skal gis adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område, er også dette forslaget tatt inn i Fiskeridirektørens utkast. 

I tillegg vil Fiskeridirektøren vurdere om omsetningskravet for det høyeste trinnet i kvotestigen skal økes til 200 000 kr uavhengig av spørsmålet om utvidelsen i deltakerkriteriene.

Deltakerkriteriene er allerede endret slik at fiskere fra Måsøy kan delta i fisket, og per 9. oktober er det 43 fartøy fra Måsøy kommune som har adgang til å delta i åpen gruppe.

Dermed har antall fartøy som totalt kan delta i kongekabbefangsten økt fra 616 i 2016 til 676 fartøy i 2017.

 

Fluktåpninger

Fiskeridirektøren viser også til Havforskningsinstituttets erfaringer fra forsøk med fluktåpninger i teinene ut fra det gjeldende minstemålet på kongekrabbe.

Forsøkene viste at fluktåpninger vil kunne redusere forekomsten av skadet krabbe i fangstene.

Fiskeridirektøren foreslår derfor en endring i utøvelsesforskriften der det stilles krav om at kongekrabbeteiner skal ha minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm.

Det skal være minst to fluktåpninger på hver motstående side uten inngang. Disse skal monteres i nedre kant, men ikke høyere enn en stolpe fra bunnrammen.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet er tilgjengelig som vedlegg til høringsnotatet.

 

Fangstforbud

Fiskeridirektoratet har siden 2012 i samarbeid med HI og Kystvakten gjennomført kortvarige fangstforbud i kvoteregulert område for å tilrettelegge for forskningstokt og Fiskeridirektoratets opprenskningstokt.

I innværende år ble det også gjennomført en kort periode med fangstforbud utenfor kvoteregulert område for å tilrettelegge for opprenskningstoktet.

Dette har fungert godt, slik at det foreslås en videreføring av ordningen med kortvarige fangstforbud både i og utenfor kvoteregulert område i 2018.

 

Her kan du laste ned høringsbrevet 

Opprettet 10.10.2017 07:42. Sist oppdatert 10.10.2017 07:42

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS