Kyst og Fjord

Kongekrabben på høring

Her er fiskeridirektørens forslag til regulering av kongekrabbefisket for 2018, der det foreslås å la hele Vest-Finnmark få være med i fisket.

Nå foreligger forslaget til neste års kongekrabberegulering. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I høringsnotatet foreslås det å i all hovedsak videreføre de samme vilkårene som i år. Men ettersom Stortinget har bedt regjeringen vurdere om fartøyeiere fra hele Finnmark skal gis adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område, er også dette forslaget tatt inn i Fiskeridirektørens utkast. 

I tillegg vil Fiskeridirektøren vurdere om omsetningskravet for det høyeste trinnet i kvotestigen skal økes til 200 000 kr uavhengig av spørsmålet om utvidelsen i deltakerkriteriene.

Deltakerkriteriene er allerede endret slik at fiskere fra Måsøy kan delta i fisket, og per 9. oktober er det 43 fartøy fra Måsøy kommune som har adgang til å delta i åpen gruppe.

Dermed har antall fartøy som totalt kan delta i kongekabbefangsten økt fra 616 i 2016 til 676 fartøy i 2017.

 

Fluktåpninger

Fiskeridirektøren viser også til Havforskningsinstituttets erfaringer fra forsøk med fluktåpninger i teinene ut fra det gjeldende minstemålet på kongekrabbe.

Forsøkene viste at fluktåpninger vil kunne redusere forekomsten av skadet krabbe i fangstene.

Fiskeridirektøren foreslår derfor en endring i utøvelsesforskriften der det stilles krav om at kongekrabbeteiner skal ha minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm.

Det skal være minst to fluktåpninger på hver motstående side uten inngang. Disse skal monteres i nedre kant, men ikke høyere enn en stolpe fra bunnrammen.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet er tilgjengelig som vedlegg til høringsnotatet.

 

Fangstforbud

Fiskeridirektoratet har siden 2012 i samarbeid med HI og Kystvakten gjennomført kortvarige fangstforbud i kvoteregulert område for å tilrettelegge for forskningstokt og Fiskeridirektoratets opprenskningstokt.

I innværende år ble det også gjennomført en kort periode med fangstforbud utenfor kvoteregulert område for å tilrettelegge for opprenskningstoktet.

Dette har fungert godt, slik at det foreslås en videreføring av ordningen med kortvarige fangstforbud både i og utenfor kvoteregulert område i 2018.

 

Her kan du laste ned høringsbrevet 

Opprettet 10.10.2017 07:42. Sist oppdatert 10.10.2017 07:42

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS