Kyst og Fjord

Kongekrabben på høring

Her er fiskeridirektørens forslag til regulering av kongekrabbefisket for 2018, der det foreslås å la hele Vest-Finnmark få være med i fisket.

Nå foreligger forslaget til neste års kongekrabberegulering. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I høringsnotatet foreslås det å i all hovedsak videreføre de samme vilkårene som i år. Men ettersom Stortinget har bedt regjeringen vurdere om fartøyeiere fra hele Finnmark skal gis adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område, er også dette forslaget tatt inn i Fiskeridirektørens utkast. 

I tillegg vil Fiskeridirektøren vurdere om omsetningskravet for det høyeste trinnet i kvotestigen skal økes til 200 000 kr uavhengig av spørsmålet om utvidelsen i deltakerkriteriene.

Deltakerkriteriene er allerede endret slik at fiskere fra Måsøy kan delta i fisket, og per 9. oktober er det 43 fartøy fra Måsøy kommune som har adgang til å delta i åpen gruppe.

Dermed har antall fartøy som totalt kan delta i kongekabbefangsten økt fra 616 i 2016 til 676 fartøy i 2017.

 

Fluktåpninger

Fiskeridirektøren viser også til Havforskningsinstituttets erfaringer fra forsøk med fluktåpninger i teinene ut fra det gjeldende minstemålet på kongekrabbe.

Forsøkene viste at fluktåpninger vil kunne redusere forekomsten av skadet krabbe i fangstene.

Fiskeridirektøren foreslår derfor en endring i utøvelsesforskriften der det stilles krav om at kongekrabbeteiner skal ha minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm.

Det skal være minst to fluktåpninger på hver motstående side uten inngang. Disse skal monteres i nedre kant, men ikke høyere enn en stolpe fra bunnrammen.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet er tilgjengelig som vedlegg til høringsnotatet.

 

Fangstforbud

Fiskeridirektoratet har siden 2012 i samarbeid med HI og Kystvakten gjennomført kortvarige fangstforbud i kvoteregulert område for å tilrettelegge for forskningstokt og Fiskeridirektoratets opprenskningstokt.

I innværende år ble det også gjennomført en kort periode med fangstforbud utenfor kvoteregulert område for å tilrettelegge for opprenskningstoktet.

Dette har fungert godt, slik at det foreslås en videreføring av ordningen med kortvarige fangstforbud både i og utenfor kvoteregulert område i 2018.

 

Her kan du laste ned høringsbrevet 

Opprettet 10.10.2017 07:42. Sist oppdatert 10.10.2017 07:42

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS