Kyst og Fjord

Kostbar sløyekrangel

Nordkyn Seafoods tapte sløyekrangelen med fiskebåtrederiet Mirsel og må nå punge ut saksomkostningene for rederiet, etter at lagmannsretten mente fiskebruket ikke hadde noen klar sløyeavtale før fangsten ble håndtert.

Nordkyn Seafoods tapte i lagmannsretten.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskebruket i Mehamn mente leverandøren burde betale dem 150.200 kroner for sløying av fisk, pluss renter og saksomkostninger, men gikk på en ny smell i lagmannsretten, skriver Finnmarken.

300 tonn torsk
Moskenesbåten «Sander Andre» leverte nærmere 300 tonn torsk til bruket i juni 2013. Men partene var uenige om hvem som skulle betale for sløyingen av fisken, som ble utført på mottaket. Dermed endte saken i Tingretten  

Rederiet og mottaket hadde imidlertid kun gjort en avtale over telefon, og da Tingretten behandlet saken i november 2017 husket ingen av dem samtalens nøyaktige innhold, skriver Finnmarken. Men Tingretten dømte i rederiets favør, og som dermed slapp å betale mottaket for arbeidet. 

Kostbar runde
Nordkyn Seafood godtok ikke dommen og anket avgjørelsen til lagmannsretten. Men uten resultat. Lagmannsretten skriver:
«Avtalen om levering ble inngått muntlig over telefon mens «Sander Andre» ennå var i sjøen, etter at det var formidlet kontakt mellom Mirsel AS og Nordkyn SeafoodAS gjennom en tredjemann. 
Ingen av partene kunne i dag huske nøyaktig hva som ble sagt ved avtaleinngåelsen. Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at det ble avtalt mellom partene at Mirsel AS skulle betale for sløyingen.» 
Dermed forkaster Lagmannsretten anken og Nordkyn Seafood må betale 57.500 kroner i saksomkostninger til rederiet.

Opprettet 18.05.2018 07:47. Sist oppdatert 18.05.2018 07:47

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS