Kyst og Fjord

Krabbe-regler endret

Fiskeridirektoratet har forenklet og endret retningslinjene for å drive turistfiske etter kongekrabbe.

Det er to ordninger for de som skal drive turistfiske etter kongekrabbe.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I fjor ble retningslinjene endret slik at det ikke lenger var nødvendig å søke hver måned. Nå blir retningslinjene gjort mer generelle ved at de ikke er koblet mot et bestemt år.

Som i fjor vil totalkvantumet som tildeles hele næringen være 16 tonn hannkrabber. De vil gjelde inntil det blir nødvendig å foreta endringer, men bedrifter som ønsker å delta må fremdeles søke for hvert år.

To ordninger for turistfiske

— Retningslinjene regulerer kun vilkårene for deltakelse i turistfisket etter kongekrabbe, kravene til utøvelsen av turistfisket og tildelingen av kvoter til reiselivsbedrifter som ikke benytter seg av merkeregistrert fartøy, sier rådgiver Mikael Rossvoll Jørgensen i Fiskeridirektoratet region Nord.

I retningslinjene framgår det at ordningen kun er åpen for ikke-merkeregistrerte fartøy, men at fartøy i merkeregisteret kan delta gjennom en egen ordning. Da må det søkes om dispensasjon fra egen kvote.

Norges Råfisklag administrerer denne ordningen.

AIS

Retningslinjene sier at alle fartøy som deltar i turistfiske etter kongekrabbe skal være utstyrt med identifikasjonssystemet AIS.

Det er tillatt å bruke andre framkomstmiddel i forbindelse med transport til og fra fiskestedet og da skal minst ett av disse være utstyrt med AIS.

— Framkomstmiddel er ethvert motorisert eller umotorisert framkomstmiddel som blir brukt i tilknytning til turistfisket etter kongekrabbe. Vi kjenner til flere som benytter seg av for eksempel snøscootere, og disse anses som et motorisert framkomstmiddel, sier Jørgensen.

Opprettet 11.01.2018 14:13. Sist oppdatert 11.01.2018 14:13

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS