×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Krabbefiskere i øst bør ikke få fiske i vest

Debatt

Alta-fiskerne mener fiskere med krabbekvoter bør nektes adgang til friområdet i vest.

Hvis fiskere i Rest-Finnmark (Vest- Finnmark uten Måsøy kommune) ikke får delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket i Øst-Finnmark, skal ikke fiskere med krabbekvote i Øst-Finnmark heller fiske på frifisket i Vest- Finnmark. Prinsippet er det samme som i øst, plagen med krabben skal gi fiskerne i Rest-Finnmark retten til å fiske den. Det er bare rett og rimelig at fiskere i Rest-Finnmark uten kvote, har enerett på frifisket etter kongekrabben i Vest-Finnmark.

Utfisking av krabben klarer båter i Rest-Finnmark selv. For at ikke større fartøy skal ut konkurrere de mindre, settes begrensning på 100 teiner pr båt. Dette vil gi båter uten krabbekvote et lite løft økonomisk.

Det vil også fjerne juks med overføring av krabbe fra kvoteområdet til frifiskeområdet. Dette vil komme fiskekjøperne i vest til gode som ønsker å kjøpe krabbe, og vil i tillegg gi flere arbeidsplasser i vest. Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at fiskerne forsvinner østover. Fiskerne i Rest-Finnmark har også krav på et bedre driftsgrunnlag. Denne politikken rammer også fiskekjøperne i Vest-Finnmark som får mindre råstoff når fiskerne flytter. Dette er ikke en ønsket utvikling, fiskeressursene i Finnmark burde deles på alle fiskerne i Finnmark for å opprettholde en sunn konkurranse.

At politikerne i Vest-Finnmark har godtatt at skatteinntektene og ringvirkningene forsvinner østover til kommunene der, er underlig, dette viser vel at fiskeri ikke er så viktig for dem. Fiskerne trenger hjelp fra politikerne for å snu denne negative utviklingen i vest.

Med hilsen Fiskere fra ALTA.

På forsiden nå