×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Krabber seg stadig oppover

Kongekrabbe-eksporten økte med 43 prosent i årets novembermåned sammenlignet med i fjor.

Kongekrabben er fortsatt en svært ettertraktet vare.

Det ble eksportert 198 tonn kongekrabbe for 58 millioner kroner i november. Det er en økning i volum 43 prosent, mens verdien økte med 45 prosent eller 18 millioner kroner.

Sør-Korea og Frankrike er de største mottakere i november. Hittil i år er det eksportert 1 900 tonn kongekrabbe til en verdi av 548 millioner kroner. Det er en økning av volum på 12 prosent, mens verdien økte med 19 prosent eller 88 millioner kroner.

- Det er den levende kongekrabben som har stått for volum og verdiøkningen i kongekrabbeeksporten. Hittil i år har levende kongekrabbe stått for 72 prosent av volumet og 68 prosent av verdien.

Det har vært et godt snøkrabbefiske etter fredningsperioden og med betydelige høyere priser og god etterspørsel etter norsk snøkrabbe som følge av redusert fangst i Canada. Det ble eksportert 254 tonn snøkrabbe i november til en verdi av 29 millioner. USA er det største markedet i november med 76 prosent av snøkrabbeeksporten, sier rådgiver i Sjømatrådet, Josefine Voraa i en pressemelding.

Norge eksporterte 1 100 tonn reker for 91 millioner kroner i november. Det er en økning på 13 prosent i volum, mens verdien økte med 24 prosent eller 18 millioner kroner. Sverige og Storbritannia er de viktigste markedene for reker i november. Hittil i år er det eksportert 10 100 tonn reker til en verdi av 775 millioner kroner. Det er en volumøkning på 20 prosent og en verdiøkning på 22 prosent eller 140 millioner kroner.

På forsiden nå