×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Krabbevedtaket er et overtramp

Øst-Finnmark Regionråd er svært overasket og uenig i vedtaket fra Næringskomiteen på stortinget, som åpner opp for att alle fiskere i fra Finnmark, utenfor det kvoteregulerte området, nå slippes inn det kvoteregulerte fiske.

Debatt

Kongekrabbevedtaket karakteriseres som uforsvarlig med tanke på bestanden, og et overtramp mot fiskerne i øst.  Foto: Arkiv

Dette er et overtramp mot de som har forventninger til en forutsigbar fiskeripolitikk og forutsigbarhet for sine investeringer. Fiskere i Øst- Finnmark har gjort investeringer basert på regimet som er gjeldende. De fortjener ikke at et dokument 8 forslag skal endre deres rammebetingelser over natten. 

Argumentasjonen som brukes gjør at det nå banes vei for at alle fiskere fra hele Norge kan delta i det kvoteregulerte fiske. Dette fører til at verdien i krabbefiske svekkes og gjør at de som til nå har blitt kompensert for ulempene, kun står igjen med de negative konsekvensene.

Øst-Finnmark Regionråd gav i høst inn svar på høringsnotat til Fiskeridirektoratet for fremtidig forvaltning av kongekrabberesursen. I vårt høringssvar til direktoratet sto det blant annet:

«Øst-Finnmark Regionråd ber om at fiskerne som fisker innenfor det kvoteregulerte området får en større forutsigbarhet i kongekrabbeforvaltningen. Det bør ikke slippes inn flere inn i det kvoteregulerte fisket uten at det er blitt gjort en grundig undersøkelse av ressurser og konsekvenser.

Havforskningen bør sette i gang en bredere undersøkelse der man vurdere om resursen av krabbe er så stor i Vest-Finnmark at grensen for kvoteregulert fiske flyttes til grensen mellom Troms og Finnmark. Når den undersøkelsen er klargjort kan man ta opp til ny vurdering om å inkludere alle fiskerne i det kvoteregulerte fiske».

Vi kan ikke registrere at det foreligger noen ny kunnskap som gjør at man må endre eksisterende regulering nå. Vi ber derfor storting og regjering om å tenke seg godt om før dette vedtaket settes ut i livet. Å endre spillereglene over natta er ikke en kunnskapsbasert forvaltning verdig og virker useriøst. 

Vi ber derfor våre politikere i regjeringsapparatet støtte mindretallets vedtak som baserer seg på en kunnskapsbasert forvaltning av kongekrabbefiske.

På forsiden nå