×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kraftig oppsving for seinot

Forrige uke ble en kraftig opptur for seinotflåten i nord. Omsetningen av fersk sei økte med hele 1.340 tonn.

Seinotflåten fikk seg en kraftig opptur sist uke.

Dermed endte man på et ukekvantum på 3.060 tonn sei, viser de siste tallene fra Norges Råfisklag.

Av de 3.060 tonnene er 2.140 tonn tatt med not, 470 tonn med snurrevad, 280 tonn med garn, 130 tonn med juksa og 45 tonn er fisket med line/autoline. 

I oppsummeringen av fisket skriver Norges Råfisklag at mye av økningen i seinotfisket kommer som følge av flere landinger i Troms. I løpet av i uke 33 har fem båter fisket 730 tonn notsei fordelt på to kjøpere som har kjøpt 390 og 340 tonn hver. Kvantumet innebærer at Troms dermed har en økning på 710 tonn fra uke 32. 

Vest- Finnmark har også en god økning på vel 400 tonn, der 10 båter har fisket 1.410 tonn notsei fordelt på fem kjøpere og der to kjøpere har kjøpt henholdsvis. 430 og 420 tonn av dette kvantumet. Ferskseikvantumet for alle redskaper fordeler seg med 1.760 tonn i Vest-Finnmark, 790 tonn i Troms, 270 tonn i Øst-Finnmark, 100 tonn i Vesterålen, 80 tonn i Lofoten, 30 tonn i Sør-Trønderlag og mindre kvanta i resterende leveringssoner. 

Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var 22.317 tonn av seinotkvota på 31.820 tonn nord for 62-graden tatt pr uke 32. Tar vi med de 3.065 tonnene omsatt gjennom Råfisklaget i uke 33 og legger til nær 2.780 tonn som vi har registrert fisket med snurrevad, men som skal trekkes av notkvota, er 28.162 tonn av notkvota tatt pr uke 33. 

På forsiden nå