×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Krever bedre helikopterberedskap

Fiskebåt Nord krever at det snarest etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak. 

Med høy aktivitet på fiskefeltene hele vinteren, mener Fiskebåt det er viktig at «hullet» mellom Banak og Bodø tettes. Foto: Henning Flusund

- Beredskapen slik den er i dag er ikke tilfredsstillende, sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord i en pressemelding.

Styret i Fiskebåt Nord har sett på beredskapen, og viser til at helikopter fra eksisterende baser i Bodø og på Banak bruker lang tid på å nå Vesterålsbanken og bankene utenfor Troms.

Marius Ytterstad

- Beredskapen slik den er i dag er ikke tilfredsstillende, sier Marius Ytterstad.

- Verdifull tid går tapt på utflygning til en hendelse i dette området. Aktivitetsnivået i området tilsier også at beredskapen bør styrkes. I tillegg til det drives et intensivt vinterfiske, er det også en betydelig en turistindustri i området, sier Ytterstad.  

Hull i beredskapen

Fiskebåt Nord framholder i pressemeldingen at det er et gapende hull i dekningen langs norskekysten. Her viser de til at også Hovedredningssentralen har gitt råd om at det bør etableres en ny base i Tromsø.  

Redningshelikopterberedskapen er i første linje ved berging av liv og helse til sjøs, både ved havari/ulykker og ved sykdom på sjøen. Redningshelikopter er utstyrt for å kunne ta om bord personer i heis og har dessuten lege og medisinsk utstyr om bord. Slikt utstyr finnes normalt ikke om bord i andre helikopter som luftambulanse og forsvarets Bell-helikopter.

Helikopter

Verdifull tid går tapt i flyvning ettersom dagens baser ligger i Bodø og Banak. (Foto Odd Kristian Dahle)

Trygghet

- For norske fiskere er det viktig å vite at dedikerte redningshelikopter er i beredskap og raskt kan komme til unnsetning, sier Ytterstad.

Fiskebåt Nord er et regionlag under Fiskebåt, og representerer den havgående fiskeflåten i Nord-Norge.

På forsiden nå