×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Krever forsvarlig utredning

Levendefangst-aktørene i «Arena torsk» mener nedtrappingen av bonusordningen må utredes skikkelig, og at man inntil videre må la ordningen fortsette som før.

Levendenæringa i Nordland og Troms blir kraftig rammet dersom bonus-starten utsettes til 1. april, mener Arena  Torsk.  Foto: Fiskeriparken

I et brev til fiskeriministeren peker klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen på fordelene levendefisken har, rent kvalitetsmessig og i markedsarbeidet. Mye bra er oppnådd, og Reinholdtsen slår fast at det siste denne næringen trenger er usikkerhet, eller brå endringer, rundt levendefangstordningen.

- Det oppfattes derfor som svært alvorlig at det nå foreslås, uten konsekvensutredning og uten dialog med næringa (oss bekjent) slik som Arena Torsk, at fisket under denne ordningen først kan starte 1. april. Det vil utvilsomt være en sterk svekkelse av mulighetene og motivasjonen for noen av de mest sentrale næringsaktørene for utvikling av levendefangst; Lofoten/Vesterålen, skriver Reinholdtsen.

Tall fra Råfisklaget viser at det i fjor ble fanget 2.135 tonn levende torsk i Lofoten og Vesterålen. Av dette ble knappe 400 tonn fisket i april, og etter dette er det ikke registrert noen levendefangster i Nordland og Troms i mai og utover.

På forsiden nå